Lave dødstall i trafikken
(Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen/NTB Scanpix)

Lave dødstall i trafikken

I det vi går inn i årets siste måned, er antallet døde på veiene det laveste noensinne. Dette viser de foreløpige tallene for drepte i trafikken fra Statens vegvesen.

Norge har aldri hatt så lave dødstall i novembertrafikken. Det er i år fire omkomne mot fjorårets sju, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Les også

Kun omkomne i Nord-Norge og Vestland

I november var det kun omkomne i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og Vestland. Vestland hadde to dødsulykker mens det i Nord Norge var en i hvert fylke. I nord var det møteulykker som dominerte, mens det i vest var to utforkjøringsulykker med personbil.

Ingen døde i de andre fylkene i november. Etter årets 11 første måneder er tallet på omkomne 80.

For ti år siden døde tre ganger så mange på veiene. 13 personer omkom i november 2011. Den gang opplevde man omkomne i nesten hvert fylke. Totalt det året omkom 169 personer, om lag dobbelt så mange som prognosen for 2021.

Oversikten nedenfor viser foreløpige tall pr 30. november. Fylkesvis fordeling av de omkomne for november er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.

Fylke

2018

2019

2020

2021

Endring

Viken

16

17

19

21

2

Oslo

5

1

5

1

-4

Innlandet

12

12

11

11

0

Vestfold og Telemark

12

10

12

5

-7

Agder

9

7

3

4

1

Rogaland

9

3

5

6

1

Vestland

13

10

6

10

4

Møre og Romsdal

6

10

3

3

0

Trøndelag

9

8

5

6

1

Nordland

5

13

8

3

-5

Troms og Finnmark

6

3

6

10

4

SUM

102

94

83

80

-3

Les også

Forsiden akkurat nå