Skanska ligger godt an til å sikre seg kontrakten på parsellen Seierstad-Bommestad. Vegåpning finner sted i august 2009. (Ill.: Statens vegvesen)
Skanska ligger godt an til å sikre seg kontrakten på parsellen Seierstad-Bommestad. Vegåpning finner sted i august 2009. (Ill.: Statens vegvesen)

Lave anbud på E 18 i Vestfold

Vegvesenet fikk seg en hyggelig og kjærkommen overraskelse da anbudene for strekningen Seierstad-Bommestad på E 18 i Vestfold ble åpnet 9. oktober. De to laveste anbyderne har lagt seg godt under Vegvesenets overslag. Se hvem her!

  • Nyheter

Skanska ligger lavest med 225,47 millioner kroner, tett fulgt av Veidekke med 228,79 millioner.

Prisene virker ikke spesielt lave tatt i betraktning at strekningen bare er 1,6 km lang.

Men oppdraget er komplisert - nåværende to-felts veg skal erstattes av en ny fire-felts veg. Dagens kryss mellom E 18 og riksveg 40 skal erstattes av et helt nytt kryss i samme område.

Flere bruer

Seks nye bruer inngår i den korte strekningen. To av dem er stålfagverksbruer som fører E 18 over Numedalslågen. Hver av dem får en lengde på 150 meter og et hovedspenn på 80 meter.

Ytterligere tre entreprenører ga pris, men de ligger så mye høyere at de trolig er sjanseløse. Lavest av dem ligger Reinertsen Anlegg (264 mill.), fulgt av Betonmast (267 mill.) og Mesta (272,4 mill.).

Alternativ trase

Mesta ga også pris på et eget alternativ som er fire millioner billigere.

Prosjektet er sendt ut på anbud med forbehold om klarsignal fra Stortinget. Hvis det kommer i høstsesjonen, blir hele den 8 km lange strekningen Langåker-Bommestad åpnet i 2009.

Forsiden akkurat nå