NYHETER

Lars Kveen langt under konkurrentene

Lars Kveen fra Stryn har en kjempeledelse i kampen om 2,6 km gang/sykkelveg langs E39. 46,5 millioner kroner vil stryingene ha for jobben. Det er nesten 10 millioner mindre enn nærmeste konkurrent.

Her på Klokkargarden øst for Nordfjordeid er det slutt på gang/sykkelvegen. Den som skal videre til fots, går med hjertet i halsen - fram til november neste år. (Foto: Google)
Her på Klokkargarden øst for Nordfjordeid er det slutt på gang/sykkelvegen. Den som skal videre til fots, går med hjertet i halsen - fram til november neste år. (Foto: Google)
7. juni 2013 - 13:20

De andre anbyderne er K A Aurstad fra Ørsta (56,4 mill.) og Volda Maskin  (59,4 mill.).

Gang/sykkelvegen skal gå øst for kommunesentret Nordfjordeid. Her har E39 og riksveg 15 felles trasé. Ytterpunktene er Klokkargarden like utenfor tettbebyggelsen i Nordfjordeid og Hjelle hvor europavegen og riksvegen skiller lag.

Et anlegg av denne størrelsen ville koste atskillig mindre under vanlige omstendigheter, men gjennomsnittet av prisene ligger ikke høyere enn ventet. Kabler og ledninger er den viktigste årsaken til prisnivået. Dem er det mange av langs den aktuelle strekningen. De kommer til å kreve mye hensyn fra entreprenøren. Det skal også legges ny vannledning i traséen til gang/sykkelvegen. Den finansieres av Eid kommune.

Gang/sykkelvegen blir tre meter bred. Den skal gå på nordsiden av kjørebanen. Oppdraget omfatter også omlegging av til sammen 350 meter avkjørsler, bygging av 1 600 kvm tørrmur, og etablering av 6 busslommer, 44 sandfang og ca. 100 lysmaster.

En 19 meter lang bru i veglinjen skal rives og erstattes med en ny. Midlertidig omlegging av E39/rv 15 i forbindelse med brubyggingen inngår i jobben.

Prosjekteringen er utført av Asplan Viak. I november neste år kan myke trafikanter ferdes trygt langs vegen. De er det mange som blir glade for. Det er ikke langt mellom husene langs europavegen øst for Nordfjordeid.

 

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.