I 2020 utbedret Syltern en del av E6 ved Langnesberga. Da ble det blant annet byttet ut 20.000 kubikkmeter i veifyllingen.
I 2020 utbedret Syltern en del av E6 ved Langnesberga. Da ble det blant annet byttet ut 20.000 kubikkmeter i veifyllingen. (Foto: Syltern)

Langnesberga igjen: Mer av E6 må sikres mot ras og erosjon

Bergskjæringer må sikres. 700 meter med steinspranggjerder skal opp. Og veifyllingen ut mot Snåsavatnet må sikres mot erosjon.

I 2020 skiftet Vegvesenet ut deler av veifyllingen til E6 mot Snåsavatnet ved Langnesberga. Da var det oppdaget utvasking av fyllingen.

Nå skal mer av veien i dette problemområdet sikres mot utvasking og erosjon. Dessuten trengs det skredsikring.

Det har rast ved Langnesberga rett som det er. Foto: Statens vegvesen

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprise. Ifølge Vegvesenet omfatter det sikring av eksisterende bergskjæringer, samt sikring mot skred med 700 meter med steinspranggjerder. Og: 1400 m2 av veifyllingen mot Snåsavatnet skal sikres mot erosjon.

Strekningen ligger mellom Snåsakroa og Oldervika. E6 har her fartsgrense på 80 km/t og ÅDT på cirka 2400. Andel lange kjøretøy er 29 prosent.

Planen for trafikkavvikling under arbeidene går ut på at E6 stenges fra klokka 18 til 6, og trafikk ledes/skiltes via fylkesvei 17 og 760.

Sluttdato er satt til 31. oktober i år.

Vegvesenet holder digital tilbudskonferanse 23. januar, og tilbudsfrist er 15. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå