Utfordrende arbeidsforhold for entreprenør E. Gauslå & Sønner når ny gang- og sykkelvei skal anlegges langs fylkesvei 42 mellom Arendal og Blakstad i Froland.
Utfordrende arbeidsforhold for entreprenør E. Gauslå & Sønner når ny gang- og sykkelvei skal anlegges langs fylkesvei 42 mellom Arendal og Blakstad i Froland. (Foto: Jone Strømsvåg, Agder fylkeskommune)

Langdryg utbygging av gang- og sykkelvei langs fv 42 i Arendal

Det er ikke bare jula som varer helt til påske – som det synges om. Også åpningen av fylkesvei 42 mellom Arendal og Blakstad i Froland er nå ytterligere utsatt fra desember til over påske.

  • Prosjekter

Fylkesvei 42 nordvestover fra Arendal er hovedferdselsåren til nærområdene i Froland med lokalsenteret Blakstad og videre innover i landet mot Evje i vest og Åmli/Nissedal i nord. Veien er spesielt fremhevet i Regionplan Agder som fylkets indre hovedveg.

Skulle vært ferdig før jul

Den første september startet arbeidene med å bygge en ny gang/sykkelveg langs den bratte bakken som går ned mot nye Blakstad bru og veien måtte stenges for trafikk. ÅDT ligger rundt 7500.

Opprinnelig skulle arbeidet være ferdig før jul. Men i november kom meldingen om utsatt åpning grunnet krevende arbeider med skjæringen. Nå er det klart at veiåpningen først vil skje engang over påske, melder Agder fylkeskommune.

Anleggsområdet er smalt, beliggende mellom jernbanen og fjellveggen. Sprengstoffsalvene må være små og det er tidvis mye sikringsarbeid som pågår fortløpende og må utføres i den stupbratte og høye skjæringen langs veien. Jernbanen ligger tett på fylkesvei 42 og prosjektet kan ikke tillate at stein faller ned på jernbanen fra skjæringene.

Les også

Til ergrelse for både for trafikanter og naboer

Bilistene må fortsatt benytte skiltet omkjøringsveg som tar rundt ti0 minutter ekstra. Noen velger den litt kortere Risevegen som ikke er skiltet omkjøring fordi den er dårlig egnet for økt trafikk. Resultatet er at flere vogntog har stått fast i undergangen ved Rossevatnet. Til stor ergrelse både for trafikanter og naboer. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Froland kommune, Agder fylkeskommune og utbygger av Blakstadheia boligområde. Utbygger går inn med åtte millioner kroner, mens resten av kostnadene deles på de to andre. Froland kommune bytter samtidig ut vann- og avløpsrør på en del av den noen hundre meter lange strekningen. Arbeidet blir utført av E. Gauslå & Sønner.

Den ferdige gang- og sykkelveien vil gjøre området langt mer tilgjengelig for myke trafikanter.

Handelsstanden fortviler

Handelsstanden i Froland er dypt frustrert over å ha gått glipp av julehandelen med kunder som kommer fra bysiden via fv 42. Onsdag 15. desember var styret i Forland Handels og Næringsforening samlet og temperaturen var ifølge Agderposten skyhøy. Man viste til at anbudsdokumentene fra Agder Fylkeskommune bl.a. inneholdt en passus om at «Vegen tillates stengt til og med 6. desember 2021 og skal åpnes for trafikk så snart som mulig».

Krav om umiddelbar åpning av vegen med utsettelse av resten av arbeidet til våren, ble
diskutert. Byggeleder i Agder Fylkeskommune, Paul Ridola, avviser overfor Agderposten at dette lar seg gjøre.

– Det vil ta flere uker å rydde vegen og sikre den nok til å sette trafikk på. Så åpning er ikke aktuelt. Jobben vil bli utført så raskt som den kan gjøres på en sikker måte.

– Vi er skrekkelig kritiske til forarbeidet fylket har gjort, sier styreleder i handelsforeningen, Henning Håkedal til avisen.

Les også

Forsiden akkurat nå