Fra fjellsidene rundt Nordneset faller det stein og snø flere ganger i året. Høsten 2017 blir denne strekningen fjernet fra vegnettet. (Foto: Google)
Fra fjellsidene rundt Nordneset faller det stein og snø flere ganger i året. Høsten 2017 blir denne strekningen fjernet fra vegnettet. (Foto: Google)

Lang rassikringstunnel i Troms

Enda en lang rassikringstunnel er sendt ut på anbud. Denne gangen er det E6 rundt Nordneset i Kåfjord kommune i Troms som skal sikres. Tunnelen gjennom neset blir 5 810 meter lang. 23. september går anbudsfristen ut.

Strekningen som skal sikres går mellom Monsastubergan og Manndalen. Den er svart rasfarlig. Her ramler det stadig snø og stein ned på kjørebanen. Tidligere i år var E6 stengt et par dager etter at svære blokker sperret vegen.

Nordneset ligger mellom to fjorder. Når tunnelen blir ferdig, blir E6 ikke bare sikrere, men også 8 km kortere.

Tunnelprofilet blir T9,5. Den som får kontrakten skal også anlegge 782 meter tilstøtende veg, bygge to portaler med en samlet lengde på 65 meter og en 100 meter lang betongplatebru med tre spenn. Elektroarbeidet settes ut på egen entreprise.

470 000 kbm skal tas ut fra tunnelen. Foreløpig ligger det an til at det meste blir dumpet i fjorden, men byggeleder Bjørn Roar Mannsverk håper man kan finne en bedre anvendelse for den.

Noe av massen skal brukes til omlegging av E6 på vestsiden av tunnelen. Hensikten er å få vegen lenger vekk fra fjellsiden. I forbindelse med omleggingen skal det mudres 49 000 kbm løsmasser for at vegfyllingen skal ligge stabilt. Mudringen inngår i entreprisen.

Tunnelen og tilstøtende veger er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. De totale omkostningene er beregnet til 1,2 milliarder kroner, som blir dekket med rassikringsmidler. Entreprenøren må være ferdig med sin del av jobben i september 2017. Tunnelen åpnes for trafikk senere samme høst.

 

Forsiden akkurat nå