Forslaget om å privatisere landmåling falt i Stortinget.
Forslaget om å privatisere landmåling falt i Stortinget.

Landmåling forblir en kommunal oppgave

Forslaget om privatisering falt i Stortinget. 

Norsk Kommunalteknisk Forening ytret i januar sin skepsis til regjeringens forslag om å gjøre endringer i matrikkelloven.

8. mars leverte Kommunal- og forvaltningskommiteen sin innstillig, og de tok innspillene fra flertallet av høringsinstansene til følge. 

Fungerer godt

– Det er klart at flertallet mener at oppmålingstjenesten fungerer godt i dag, noe regjeringen nå må ta hensyn til, sier rådgiver Fridtjof Denneche i NKF til eget nettsted.

Han formidlet styrene i NKF byggesak og NKF plan og miljø sine synspunkter i høringen på Stortinget. Høringsuttalen la vekt på at systemet fungerer godt i dag, og at en sentralisering av matrikkelføring og privatisering av oppmålingstjenesten ville svekket den totale tjensesteytingen i kommunen.

NKF er fornøyde med at forslaget om endringer i loven falt og er glade for at komiteen lyttet til innspillene de fikk, opplyser forbundet. 

Også Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon (NITO) Er fornøyd med at den gamle ordningen forblir. 

– Dette er en seier for fornuften. Politikerne har lyttet til ingeniørene. De ble overbevist om at en privatisering totalt sett hadde gitt et dårligere landmålertilbud i landet vårt, sier NITO-president Trond Markussen.

Han sier videre at det har vært merkelig å lese tidligere kommunalminister Jan Tore Sanners utspill på området. 

– NITOs landmålere kjenner seg ikke igjen i hans beskrivelse av kommunal eiendomsoppmåling.

Ville privatisere

Den sittende regjeringen ønsket imidlertid å privatisere dette arbeidet, og mente det kunne være fornuftig med en ny vurdering der forvaltning og tjenesteproduksjon skilles. Flertallspartiene på Stortinget så det kan være flere fordeler med en slik endring.

Blant annet hevdet de at en godkjenningsordning for den som utfører landmålertjenesten, kunne være med på å heve kvaliteten på arbeidet som utføres.

Videre mente de at den som bestiller tjenesten kunne få flere aktører å forholde seg
til, og velge leverandør ut fra pris og leveringstid.

Forsiden akkurat nå