En parsell av den nye E39 Orkdalsvegen gjennom Buvika. Dette er et av områdene som var mest omstridt på forhånd, på grunn av at vegen skjærer av mye dyrket mark. (Bilde: Kjell Herskedal)
Nye E39 Orkdalsvegen består av til sammen sju tunneler i lengder fra 160 meter (Buviktunnelen) til 3730 meter (Storsandtunnelen). (Bilde: Kjell Herskedal)
E39 Klett-Bårdshaug var den første vegstrekningen som ble bygget etter OPS-modellen. Snart står den tredje ferdig på E18 på Sørlandet. Det spørs om det blir fler? (Bilde: Kjell Herskedal)
Langs ny Orkdalsvegen er det til sammen fire bruer fra 110 til 210 meters lengde. Her er det rekkverket på Kallfossbrua som finjusteres av Torgeir Stav og Sigurd Eidsmo i firmaet Grunnarbeid AS. (Bilde: Kjell Herskedal)
Ferdigbefaring før åpning. Fra venstre Idar Glomstad fra Kopervik-entreprenøren Vassbakk & Stol, Kristin Kråkenes fra Orkdalsvegen AS, Jan Olav Sivertsen fra Statens vegvesen og Tage Aspnes fra Skanska Norge AS. (Bilde: Kjell Herskedal)
Fra starten har Skanska, Orkdalsvegen og Statens vegvesen hatt kontorfellesskap ved Øysand på Trondheimssiden av Orkdalsvegen. Bildet viser prosjektleder for Statens vegvesen, Ole Witsø og samfunnskontakt for Orkdalsvegen AS, Ann Judith Tinmannsvik (Bilde: Kjell Herskedal)
Prosjektleder for Statens vegvesen, Ole Witsø, ved det nye Øysand-krysset, der også bommene i øst blir stående (Bilde: Kjell Herskedal)

Landets første OPS-prosjekt klar for trafikk: -Bygget av et lag med toppfolk

  • Nyheter

Fakta om Orkdalsvegen Landets første OPS (Offentlig Privat Samarbeid) prosjekt.

Tiltakshaver: Statens vegvesen

Byggherre/OPS-selskap: Orkdalsvegen AS

Totalentreprenør: Skanska Norge ASAnleggsstart: 22. april 2003

Trafikkåpning: 30. juni 2005Total lengde: Ny veg Klett-Thamshavn 22 km

Vedlikehold Klett-Bårdshaug 27 kmBerørte kommuner: Melhus, Skaun, OrkdalVegstandard: Standardklasse H1, ÅDT 5-10.000

Motorveg B. Vegbredde 10 m / 13,5 m Planskilte kryssTunneler:

Brekktunnelen 1280 m

Buviktunnelen 160 m

Mannfjelltunnelen 1670 m

Svalnestunnelen 760 m

Nausttunnelen 760 m

Viggjatunnelen 2690 m

Storsandtunnelen 3730 mBruer:

Saltnesbrua 210 m

Hammerbrua 180 m

Rossvollbrua 110 m

Kallfossbrua 140 mBompengeperiode: 15 år fra 2002

Pris personbil 15 kroner per passering/bom

Bomstasjoner i begge ender, også på gamlevegen.

1000 år gammel veghistorie

Nye E39 Orkdalsvegen berører Skaun kommune så radikalt at Skaun historielag har gitt ut en bok som har fått tittelen ”Fra rideveg til motorveg”. Hovedforfatter er Gerd Søraa, og hun drar historien tilbake til tida før vogntogtransporten gjennom kommunen gikk med en fart på 7 kilometer i timen.

Hovedvegen mellom Trondheim og Bergen har alltid gått gjennom Skaun. Kommunen har alltid vært viktig samferdselsmessig. Det vises til Kongevegen som gikk sør-nord og til Postvegen som gikk vestover. Nye E39 Orkdalsvegen blir den sjette hovedtraseen gjennom Skaun.

Boka gir glimt fra en tusenårig veghistorie, og er blitt et produkt som i kvalitet holder samme gode nivå som det nye veganlegget.

Han har fulgt anlegget fra start til mål i byggeperioden, og nøler ikke med å si at E39 Orkdalsvegen mellom Klett ved Trondheim og Thamshamn ved Orkanger har vært svært vellykket. Han tenker da både på trasevalg, produksjon, samarbeid mellom partene og ikke minst HMS-resultatet.

- Vi har ikke hatt en eneste skade i byggeperioden som har medført fravær, og vi har hatt et totalfravær på grunn av sykdom i byggeperioden på 1,5 prosent, sier Witsø. Knallhard fokusering på HMS, spesielt fra hovedentreprenør Skanskas side, er ifølge Witsø hovedårsaken til dette flotte resultatet.

Samfunnskontakt Ann Judith Tinmannsvik i Orkdalsvegen AS legger til at trivselsfaktoren også har betydd en god del. Orkdalsvegen har vært en stor og spennende oppgave for samtlige aktører, som har tilført en god del inspirasjon.

Konflikter

E39 er lagt langs en helt ny trase, og var svært konfliktfylt prosjekt i forhold til bebyggelse og jordbruk før anleggsstart. At rundt halvparten av veganlegget skal finansieres gjennom bompenger har ikke gjort konflikten i forhold til lokalsamfunnet mindre.

Etter at anlegget ble påstartet har temperaturen falt noen grader, og det har vært lagt stor vekt på en god dialog med lokalbefolkningen i byggeperioden. Ann Judith Tinmannsvik som samfunnskontakt har dermed vært en særdeles viktig aktør. Hun skal fortsette i jobben ut året.

I utgangspunktet var kontraktverdien på veganlegget, som er 22 kilometer langt og består av sju tunneler og fire bruer, i tillegg til veger, kryss og trafikkstasjoner, 1,45 milliarder kroner. 20 millioner kroner har kommet på toppen for noen få endringer. Det er på det rene at Skanska ikke har bommet på sitt anbud, i alle fall ikke på en negativ måte.

På bunnlinja

-Prosjektet har vært tilfredsstillende økonomisk, og tilfredsstillende om et så stort prosjekt betyr noen millioner på bunnlinja, sier prosjektsjef for Skanska Norge, Bjørn Kielland, til Våre Veger.

Riktignok er bare 2 av 27 år gjennomført for Skanskas vedkommende. I OPS-avtalen ligger også 25 års drift og vedlikehold av det nye veganlegget.

Teknisk er Kielland fornøyd med gjennomføringen. -Vi har brukt utelukkende kjente byggeklosser. Prosjektet er så stort at det er utfordring nok å holde seg til kjente løsninger, og ikke bringe inn nye og innovative metoder, sier Kielland. Underveis har det ikke vært overraskelser, bortsett fra på Kallfossbrua der platene i ståldelen av brua ikke holdt den nødvendige kvaliteten. Dette ble tidlig oppdaget, og platene ble skiftet ut uten forsinkelse for prosjektet.

- Dette har vært et utfordrende prosjekt både i størrelse og kompleksitet, sier Kielland. Han tar det som en anerkjennelse at Skanska er prekvalifiser til å gi pris på E 18 Grimstad-Kristiansand, som er det tredje av de tre OPS-prøveprosjektene Stortinget har vedtatt.

Også Kjetil Sand, som er daglig leder i Orkdalsvegen AS, har gode erfaringer med OPS-løsningen så langt. Han mener tilrettelegginen har vært god fra Vegdirektoratets side.

Sand mener at det ligger føringer i drift- og vedlikeholdsavtalen som gir garantier for at fortsettelsen også skal bli bra. Svikt gir straffepoeng, og vil svi økonomisk for den ansvarlige.

Forsiden akkurat nå