Den stiplete linjen markerer strekningen som skal få gang/sykkelveg om vel et år. Krysset mellom fylkesvegene 476 og 175 blir bygd helt om.
Den stiplete linjen markerer strekningen som skal få gang/sykkelveg om vel et år. Krysset mellom fylkesvegene 476 og 175 blir bygd helt om. (Bilde: Statens vegvesen)

Laber interesse for g/s-veg på Romerike

Bare to entreprenører har meldt interesse for et gang/sykkelvegprosjekt på Romerike. NCC har en solid ledelse med et anbud på 22,415 millioner kroner.

Den andre anbyderen er Isachsen, som vil ha 27,444 millioner.

Oppdraget er en totalentreprise. Det går ut på å legge 2 km gang/sykkelveg langs fylkesvegene 175 og 476.

Byggeleder Ola Kroken i Statens vegvesen er ikke fornøyd med oppslutningen om konkurransen.

- Entreprenørene har mast om å få totalentrepriser, og så får de det, men da er det bare to som gir pris, sier Kroken.

Den aktuelle strekningen går mellom Aulifeltet og Haga stasjon i Nes kommune. Når den blir ferdig, knytter den sammen to gang/sykkelveger slik at det blir det sammenhengende tilbud til fotgjengere og syklister over en lang strekning øst for Glomma.

Gang/sykkelvegen skal legges på østsiden av kjørebanen. Den vedtatte reguleringsplanen fastlegger traséen, men entreprenøren må prosjektere overvannsledningene.

Den som får kontrakten, må gjøres seg ferdig innen 15. oktober neste år.

Oppdraget omfatter også ombygging av krysset mellom de to fylkesvegene. I dag er det et T-kryss hvor fv 175 er gjennomgående. Etter ombyggingen blir et annet T-kryss hvor fv 476 blir gjennomgående med fv 175 nord for krysset. Årsaken til omleggingen er at trafikken på fv 476 er vesentlig større enn trafikken på fv 175 sør for krysset.

Forsiden akkurat nå