Fra raset i Kattmarka i Namsos
Fra raset i Kattmarka i Namsos (Bilde: Arnfinn Emdal, NTNU)

Kvikkleireskred samlet 180 eksperter på NTNU

NTNU sto som vertskap for den andre internasjonale workshopen om kvikkleireskred (IWLSC 2017) 11-14. juni. Deltagere fra 11 land deltok på konferansen.

Innholdet på workshopen avr ådele forskingsresultater og diskutere hvordan resultatene skal implementeres for å oppnå en bedre sikkerhet mot skred og redusere skader fra skred som blir utløst.

Over 48 bidrag ble presentert som blant annet dekker temaer som metoder for detektering og kartlegging av kvikkleire, beregningsmetodikk, numerisk modellering av kvikkleireskred, kvikkleireskredd i forhold til klimaendring, utbygging på kvikkleireområder, overvåkingsmetoder og skredvarsling, regelverk og risikovurdering.

 

Betydelige forskjeller mellom landene

180 kvikkleireeksperter fra 11 forskjellige land var samlet for å dele forskingsresultater på workshopen i Trondheim i juni.
180 kvikkleireeksperter fra 11 forskjellige land var samlet for å dele forskingsresultater på workshopen i Trondheim i juni.

Gjennom Work-shopen ble det avdekket at det var betydelige forskjeller både landene imellom og mellom ulike miljøer i de enkelte land i forhold til kartlegging og undersøkelsesmetoder, analysemetoder og risikovurdering. I Norge har NIFS-prosjektet (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) vært veldig sentralt i forhold til å harmonisere regelverk og praksis i forhold til vurdering av risiko i tilknytning til kvikkleireskred.

Workshopen ble avsluttet med en befaring til blant annet E6 Trondheim - Melhus, historiske kvikkleireskredd, Nasjonale Geoforsøksfelt og kjente kvikkleireforekomster i Trondheim langs Nidelva og på NTNU campusprosjektet.

 

Kvikkleira oppstår ved utvasking av salt

Kvikkleire er dannet gjennom utvasking av salt porevann i leirestrukturen noe som gjør at leira får en korthusstruktur og ved omrøring blir helt flytende. Ras i kvikkleire kan derfor få meget store konsekvenser i forhold til tap av menneskeliv og store materielle skader fordi både selve rasgropa og utløpsområdet for massene kan dekke store områder.

Forsiden akkurat nå