Østre portal på Kongenestunnelen på E39. Herfra og østover skal arbeidene gjøres.
Østre portal på Kongenestunnelen på E39. Herfra og østover skal arbeidene gjøres. (Foto: Google Maps)

Kveen er lavest i pris på lite oppdrag langs Hornindalsvatnet

Kun to entreprenører leverte pris.

Vegvesenet har lyst ut en kontrakt som kalles TS-tiltak E39 og rv. 15, altså trafikksikkerhetstiltak på og langs de to veiene.

De berørte strekningene er Kongenestunnelen-Kjøs (langs Hornindalsvatnet) og Langesethøgda-Skogstjerna. Området er innerst i Nordfjord i Vestland, på grensen til Møre og Romsdal.

To firmaer har gitt tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Kveen 2.667.300
Nordfjord Vegservice 3.185.150

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Les også

Forsiden akkurat nå