I denne svingen er det sprengt vekk deler av ei skjæring for å rette ut veien.
I denne svingen er det sprengt vekk deler av ei skjæring for å rette ut veien. (Foto: Lars Olve Hesjedal/Statens vegvesen)

Kveen er godt i gang med 1500 meter bredere og bedre riksvei 5

Ny, forsterket midtoppmerking ved Kaupanger i Sogn: Nå blir veien bredere.

Vegvesenet bygger bredere veibane på riksvei 5 ved Kaupanger ved Sognefjorden.

– Riksveien har ikke like stor bredde overalt, og det skal vi nå harmonisere, forteller byggeleder Jørn Kristian Engebø og kontrollingeniør Andrea Holsen Horstad i en nyhetsmelding.

Strekningen har en ÅDT på rundt 5000. Veien blir nå utvidet fra sju til 8,5 meters bredde. Et sted er det også sprengt vekk deler av en skjæring for å rette ut en kraftig sving.

Les også

Busslommer og forbikjøringsfelt

– Det blir også bygd gang- og sykkelvei, nye busslommer og forbikjøringsfelt i forbindelse med etablering av Vitemeir-senteret på Kaupanger, sier de to.

I tillegg blir det intensivbelysning ved en avkjøring, og ny avkjøring til et industriområde. En del gatelys blir skiftet ut med LED-belysning.

Det var ni tilbydere på denne jobben. Kveen fra Stryn vant konkurransen med et tilbud på 14,7 millioner kroner.

– Arbeidet startet i september, og har sluttfrist i juni. Det er viktig å få veien ferdig til sommertrafikken starter, sier Engebø og Horstad.

Les også

Forsiden akkurat nå