Toalettet i Tyrvefjøra blir en ny attraksjon for reisende langs Nasjonal turistveg i Hardanger.
Toalettet i Tyrvefjøra blir en ny attraksjon for reisende langs Nasjonal turistveg i Hardanger. (Foto: Nasjonale Turistveger/Helen & Hard)

Kun to vil bygge ny rasteplass i Hardanger

Langt fra noen overdådig interesse for oppdraget i Kvam kommune i Hardanger.

Rasteplassanlegget Tyrvefjøra i Hardanger er ment som et spennende og nyskapende prosjekt, som kan fungere som en vitamininnsprøyting for området.

Fristen for å gi tilbud på byggingen er blitt utsatt en del, men nå er fristen ute.

Og kun to firmaer har meldt seg på til konkurransen:

  • Brun Bygg
  • Voss Bygg og Landskap

Vegvesenet har planlagt å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av tilbyderne. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene.

Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene. I utgangspunktet var planen å ha forhandlinger med tre tilbydere.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger og avklaringer gjennomføres ved behov.

Les også

Robust bygning

Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Helen & Hard.

Målet er å lage et robust anlegg med tanke på framtidig drift og vedlikehold.

Arbeidet med turistveianlegget vil omfatte:

  • Rive eksisterende toalettbygg
  • Etablere fundament for toalettene og koble til det eksisterende tekniske anlegg for vann og avløp
  • Tiltransportere og montere prefabrikkerte moduler for toalettbygg
  • Bygge takkonstruksjon i betong
  • Ferdigstille utomhusarealer med tilhørende kompletteringsarbeider

Treelementene blir produsert av Horda Tre i Omastrand som ligger cirka sju mil fra Ålvik. De skal hentes som ferdige moduler av entreprenør for dette oppdraget, og er klare til avhenting i mai 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå