Ut fra lakkeringen kommer lokk i alle størrelser og ulik design. (Bilde: Jarle Skoglund)
75 prosent av alt stålet som brukes i produksjonen hos Ulefos NV, kommer som skrapstål fra hele Norge. (Bilde: Jarle Skoglund)
Kvalitetssjef Erik Rukan ved ved enden av produksjonslinja, hvor kumlokkene står klar for transport ut til kundene. (Bilde: Jarle Skoglund)
Støpejernet holder en tempratur på 1500 grader Celsium når det tømmer over i sandformene. (Bilde: Jarle Skoglund)
Det må lages nye former hvor hver ny utstøping. Det brukes en blanding av kvartssand, bentonitt (leire) og sot til former. Totalt bruker fabrikken 200 000 tonn sand som brukes om og om igjen i prosessen. (Bilde: Jarle Skoglund)
Salgsansvarlig Ole Petter Bjørseth i Midt- og Nord-Norge, forteller om stor interesse for spesialdesignede kumlokk. Her et flott eksemplar som skal til Voss kommune. (Bilde: Jarle Skoglund)

Kumlokk med historisk sus

  • Nyheter

Ulefos Jernværks historie

Oppdagelsen i 1652 av jernmalm på Fen ved Norsjø, 2,5 km fra Ulefoss, var foranledningen til opprettelsen av Ulefos Jernværk.

Masovnen basert på trekull ble slukket i 1877 og dermed opphørte råjernsproduksjonen. Støperivirksomheten og navnet levde imidlertid videre i beste velgående, med de berømte Ulefosovnene som hovedprodukt helt frem til slutten av 1950-tallet. Gategodset ble introdusert i 1952, og overtok etter hvert som det viktigste produktområdet.

Fortsatt produseres et mindre antall vedovner etter modeller fra 1766. Ovnen er trolig ikke bare Norges, men kanskje et av verdens eldste industriprodukter som fremdeles er i produksjon.

Ulefos Jernværk har alltid hatt stabil tilgang på arbeidskraft, og er en viktig hjørnestensbedrift i Nome kommune. Ulefos Jernværk har vært i familien Cappelens eie fra 1835.

I 1999 ble konsernet Ulefos NV AS opprettet. Dette konsernet består av Ulefos Jernværk, det finske jernstøperiet Niemisen Valimo OY, det svenske salgsselskapet Nordiska Gatugods AB og det danske Holger Andreasen AS.

Cappelen Holding AS og Componenta Corporation OY eier hver 50% i Ulefos NV.

Ulefos Jernværk har ca.160 - 170 ansatte, og en produksjonskapasitet på 14.000 tonn.

Kumlokkene er porten til gatenes underverden. De åpnes når rør- og ledningsnettet i undergrunnen skal inspiseres. Denne tunge runde, jernplata som vi ser overalt, men kanskje uten å helt legge merke til. Har du for eksempel lagt merke til at de har flotte symboler og design? Noen har sågar kommunevåpenet støpt inn i overflaten, kanskje for at de som går over dem skal være helt sikker på hvor de er?

Andre står det bare Ulefos på. Et navn som forbindes med stedet i Telemark og med fabrikken med samme navn som har drevet jernstøperi i snart 350 år. Herfra kommer mange av de kumlokk og kumringer som i dag selges i Norden. Mens produksjonen tidligere også gikk på produkter til bl.a. bilindustrien, har bedriften etter fusjonen med det finske Componenta-konsernet, valgt å rendyrke sin nisje innen det de kaller for gategods.

Best i gata

- Ulefos Jernværk skal oppleves som best i gata. Med det mener vi at de kumlokk, rister og sluk vi leverer skal ha topp funksjonalitet og kvalitet. I tillegg har visjonen vår, ”Best i gata”, en annen viktig betydning for oss. Vi skal mestre og stadig bli bedre i utvalgte kritiske suksessområder. Dette gjør at vi får fornøyde kunder, medarbeidere og eiere. Det forteller kvalitetssjef Lars Rukan til Våre Veger.

Produksjonen av gategodset skjer etter de mest moderne støpejernsmetoder som finnes i verden, og det er såkalt seigjern som brukes til produksjonen. Seigjern blir til ved en prosess hvor det tilsettes magnesium til gråjernet, og dermed får man en seigere og sterkere struktur enn tradisjonelt støpejern.

- Ulefos Jernværk er en miljøbedrift på alle områder. I tillegg til at produksjonen har minimale utslipp, er vi en av de største avtakerne av skrapjern her til lands. Hele 75 prosent, eller rundt 8000 tonn, av våre råvarer er basert på skrapjern som hentes inn fra hele østlandsområdet, og som ender opp som Ulefos-kumringer, rister og lokk, forteller Rukan.

Produktene utvikler seg

Og de som måtte tro at et kumlokk er et kumlokk, tar skammelig feil. Det ligger mye utvikling og testing bak alle modeller som leveres fra Ulefoss. Så viktig er denne biten, at støperiet har etablert en ny organisasjon som skal ta opp i seg kundenes framtidige behov, og omsette det til nye produkter. Slitasjen mellom lokk og kum , og valg av pakninger er et viktig spørsmål både for produsent og brukere. Det samme gjelder spørsmål som diameteren på lokkene, og ikke minst sikkerhetsaspektet. Det arbeides hele tiden med å finne nye løsninger både når det gjelder funksjon, materialkvalitet og sikring av kumlokk.

Det som er helt sikkert er at en stadig større infrastruktur vil måtte legges ned og under gatenivået i byer og tettsteder. For å få det til trengs kummer og lokk. Behovet for dette for mange anonyme produktet vil derfor neppe avta med årene.

Forsiden akkurat nå