IPG i bruk i bigroom for fremdriftsplanlegging.
IPG i bruk i bigroom for fremdriftsplanlegging. (Foto: Anne Lise Norheim)

Kruse Smith selger sin digitale plattform for prosjektutvikling og -gjennomføring

Teknologi og innovasjonsselskapet Veni i Stavanger kjøper rettighetene til entreprenørens egenutviklede digitale plattform for prosjektutvikling og -gjennomføring.

Salget omfatter rettigheter til tre programplattformer; IPG (integrert prosjektgjennomføring), IPU (integrert prosjektutvikling) og DIP (digital innkjøpsplan).

- I Kruse Smith er vi svært opptatt av å effektivisere driften gjennom å digitalisere prosesser innenfor både utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi har høstet gode erfaringer gjennom å utvikle egne løsninger, både når det gjelder egen kompetanse og vurdere effektiviseringsgevinster. Vi har tatt dette så langt vi har kunnet. Nå må videre utvikling gjøres av et miljø med riktig spisskompetanse, sier Jon Syrtveit, konsernsjef i Kruse Smith.

Veni ble etablert i 2018 med Smedvig som hovedeier. Selskapet har samlet unik domene- og digitaliseringskompetanse og tilbyr tjenester innenfor blant annet bærekraft, VDC, energi, ITinfrastruktur og systemutvikling.

- For oss i Veni er dette en svært spennende forretningsmulighet. Vi overtar fra Kruse Smith en testet og utprøvd programvare for prosjektgjennomføring i tillegg til programplattformer for prosjektutvikling og digital innkjøpsplan som vi ser store muligheter i, forteller Nils Olav

Forsiden akkurat nå