Påhugget er klart på fv. 63 Korsmyra – Indreeide, skredsikringstunnel til Geiranger: Kruse Smith skal sammen med Volda Maskin AS bygge 4,8 kilometer tunnel. I tillegg er det tilstøtende infrastruktur med bl.a. 100 meter portaler, 25 meter lang bru og 135 meter lang ledevold for skred. Byggestart oktober 2020 og klar for trafikk 2023.
Påhugget er klart på fv. 63 Korsmyra – Indreeide, skredsikringstunnel til Geiranger: Kruse Smith skal sammen med Volda Maskin AS bygge 4,8 kilometer tunnel. I tillegg er det tilstøtende infrastruktur med bl.a. 100 meter portaler, 25 meter lang bru og 135 meter lang ledevold for skred. Byggestart oktober 2020 og klar for trafikk 2023. (Foto: Kruse Smith)

Kruse Smith signerte to tunnelkontrakter for nær en milliard

Uke 37 var en god uke for Kruse Smith Anlegg.

I løpet av få dager kom bekreftelse på at selskapet hadde vunnet både kontrakten om å bygge to store fjellhaller for Boliden Odda og ny tunnel i Geiranger for Møre og Romsdal fylkeskommune.

– For Kruse Smith Anlegg er dette svært viktige kontrakter, og et bevis på at grundig og hardt arbeid gir resultater. Vår tunnelavdeling har hatt en del stang-ut de siste årene, og vi har hatt utfordringer med de markedsendringene som har vært. Men vi har hele tiden visst at vi har meget dyktige ressurser, og hele organisasjonen har arbeidet hardt for å finne kostnadseffektive løsninger. Dette har nå gitt oss et veldig godt fundament. Disse to jobbene er bare starten, sier en svært fornøyd Bjørn Velken, anleggsdirektør i Kruse Smith.

Les også

Anleggsdirektør i Kruse Smith, Bjørn Velken. Foto: Kruse Smith

 

Verdi: 850 mill

De to signerte prosjektene har en samlet kontraktsverdi på cirka 850 millioner kroner eks. mva., og skal gjennomføres innen 2023. I Odda skal det etableres to store fjellhaller til deponering av avfall fra sinkproduksjon og i Geiranger skal det bygges en 4,8 kilometer lang tunnel som sikrer trygg helårsvei til og fra Geiranger. Arbeidet med å forberede jobbene er godt i gang.

– Det er veldig gledelig å vite at de to prosjektene sikrer sysselsetting for våre ansatte og maskinparken vår fremover. Samtidig ser vi at vi trenger å styrke vår kompetanse, og vi rekrutterer nå flere stillinger både som fagarbeidere og ingeniører. Moderne tunnelarbeid krever høy fagkompetanse og ikke minst stor forståelse for sikkerhetsaspektet. I Kruse Smith stiller vi svært høye krav til sikkerhet på våre prosjekter. Vi skal ha alle arbeiderne i våre prosjekter trygt hjem hver dag, sier Bjørn Velken.

Les også

Forsiden akkurat nå