Dette bildet er fra riksveg 13 ved Galden. Det viser tydelig at vegen trenger avløsning. Den er ikke bare smal, men også rasfarlig. Kruse Smith leder konkurransen om å få drive tunnelen som skal avløse denne vegstrekningen.
Dette bildet er fra riksveg 13 ved Galden. Det viser tydelig at vegen trenger avløsning. Den er ikke bare smal, men også rasfarlig. Kruse Smith leder konkurransen om å få drive tunnelen som skal avløse denne vegstrekningen. (Bilde: Statens vegvesen)

Kruse Smith lavest på Goteviktunnelen

Vegvesenet har fått seks anbud på driving av den 2 880 meter lange Goteviktunnelen i Sogn. Det laveste er gitt av Kruse Smith. Det er på 360,4 millioner kroner.

Oppdraget er en totalentreprise. Den som får kontrakten skal prosjektere, sprenge, sikre og kontrollere tunnelen.

Tre av anbyderne er utlendinger. Det tsjekkiske firmaet Metrostav har gitt felles anbud med K. A. Aurstad. De to vil ha 371,3 mill. for jobben.

De øvrige anbyderne er:

Implenia                                               376,4 mill.
NCC                                                       398,8 mill.
Marti Tunnelbau fra Sveits               410,6 mill.
Strabag fra Østerrike                         543,9 mill.

Prosjektleder Stein Dyngen i Region vest er fornøyd både med oppslutning om konkurransen og med prisnivået.

Goteviktunnelen får profil T 9,5. Den skal erstatte en rasfarlig strekning på riksveg 13 i Vik kommune mellom Vangsnes og kommunesentret. Her har det ofte gått steinsprang. Et av dem tok menneskeliv.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 580 millioner kroner.
I entreprisen inngår prosjektering og anlegg av en 2 350 meter lang lokalveg, en parkeringsplass ved Vik skisenter, en kommunal vannledning og deponiplassene for sprengstein fra tunnelen.

Den som får kontrakten får også ansvar for drift og vedlikehold av elektriske installasjoner i fem år fra overtakelse.

Tunnelen må være klar til bruk i oktober 2020. Siste frist for fullføring av hele anlegget er 1. juni 2021.

Forsiden akkurat nå