Bildet viser en del av tilførselsvegen fra øst. Brua over Sandsfjorden ses i bakgrunnen.
Bildet viser en del av tilførselsvegen fra øst. Brua over Sandsfjorden ses i bakgrunnen.

Kruse Smith fikk vegene til Sandsfjordbrua

Fristen for å klage på Vegvesenets beslutning om tildeling av en stor jobb i Rogaland gikk ut 8. mai kl. 12. Dermed får Kruse Smith kontrakten som er verd 205,793 millioner kroner.

Oppdraget gjelder tilstøtende veger til Sandsfjordbrua, som inngår i fylkesveg 46. På østsiden av Sandsfjorden skal det anlegges to km veg mellom riksveg 13 og den planlagte brua. På denne strekningen blir det tre tunneler med lengder på 200, 170 og 320 meter. Vest for fjorden blir det tre km tilstøtende veg mellom brua og fylkesveg 681. Her blir det to tunneler med lengder på 395 og 350 meter.

Alle tunnelene får profil T 8,5. Elektroinstallasjonene er med i entreprisen.

Tunneltraséene går gjennom gneis av bra kvalitet. Det skal være massebalanse på begge sider av fjorden.

Jobben må være fullført innen 7. juli 2014. Kruse Smith får to delfrister å forholde seg til: Innen 6. september neste år må entreprenøren som skal bygge brua over Sandsfjorden ha adkomst fra øst. To måneder senere må det også være adkomst fra vest.

Sandsfjordbrua blir en 580 meter lang fritt-frambyggbru med et hovedspenn på hele 290 meter. Den blir utlyst når sommeren er over. Pilarene og frambyggene kan bygges uavhengig av adkomst fra land. Bruentreprenøren trenger ikke veg før landkar og ballastkasse skal støpes.

Sandsfjorden ligger i Suldal kommune i Ryfylke. Den faste forbindelsen over fjorden skal være ferdig høsten 2015. Da blir fergesambandet Sand-Ropeid på fylkesveg 46 lagt ned. Det har hatt en ÅDT mellom 450 og 500 de siste årene.

De tilstøtende vegene er prosjektert av Dimensjon Rådgivning fra Stavanger, brua er prosjektert av Aas-Jakobsen.

Totale omkostninger for prosjektet er er beregnet til vel en halv milliard kroner. Beløpet dekkes av Rogaland fylkeskommune og Suldal kommune.

 

Forsiden akkurat nå