Slik er det tenkt når den nye sykkeltunnelen er ferdig.
Slik er det tenkt når den nye sykkeltunnelen er ferdig. (Illustrasjon: Bybanen Utbygging)

Kronstadtunnelen: Ny sykkelvei skal bygges gjennom løsmasser i Bergen

Tettbygd område. Mange kulturminner. Noe å bryne seg på.

Bybanen Utbygging i Bergen skal sørge for at det blir en ny sykkelvei mellom Møllendal og Kronstad, og har lyst ut entreprisen D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen.

Oppdraget dreier seg om å bygge en komplett ny sykkelvei mellom Møllendal og Kronstad, inkludert utvidelse av eksisterende tunnel, ny løsmassetunnel og ny kulvert og tunnel for uttrekksspor for jernbane. Kontrakten inkluderer ikke spor‐ og kontaktledningsarbeider.

Byggherren understreker at entreprisen krever flere fagdisipliner. Arbeidet blir beskrevet som «utfordrende i tett bebygget område og med kulturminner som skal tas vare på.»

For den nye sykkelveien handler det blant annet om dette:

Klikk på kartmodellen for en større versjon. Illustrasjon: Bybanen Utbygging
 • Strossing og utvidelse av dagens Kronstadtunnel
 • Vann‐ og frostsikring
 • Bygge løsmassetunnel (40 meter lang) med rørskjerm for gangtrafikken under Møllendal gravplass
 • Vernet tunnelportal skal demonteres og remonteres
 • Et stort næringsbygg (Drevelinbygget) skal rives
 • 60 meter lang fjelltunnel for jernbane
 • 100 meter lang betongkulvert for jernbane
 • Ventilasjon og nødbelysning for jernbane
 • Utvidelse av kjørebru i Møllendalsbakken inkludert omlegging av infrastruktur
 • Utvidelse av jernbanebru utenfor vernet tunnelportal
 • VA‐arbeid med ny vannledning og drenering gjennom tunnelen

Oppdraget skal starte 8. juni 2021. Sluttdato er satt til 19. desember 2022.

Og dette er en konkurranse med forhandlinger. Bybanen Utbygging skal velge ut mellom tre og sju entreprenører til å være med i konkurransen.

Frist for å melde seg å i konkurransen er 12. januar.

Byggherren regner med å kunne invitere de utvalgte entreprenørene til forhandlinger 26. januar.

Les også

 

Forsiden akkurat nå