133 millioner euro er prisen, tilsvarende mellom 1,3 og 1,4 milliarder norske kroner.
133 millioner euro er prisen, tilsvarende mellom 1,3 og 1,4 milliarder norske kroner. (Foto: Acciona)

Kronprinsesse Marys bro åpnet for trafikk

Ny bru på 1,4 kilometer over Roskildefjorden.

Denne uken ble det åpnet for trafikk på brua som strekker seg over Roskildefjorden i Danmark.

Kronprinsesse Mary var selv til stede på den offisielle åpningsdagen, og til hennes ære ble brua døpt om til «Kronprinsesse Marys bro». Totalt har prosjektet en prislapp på 133 millioner euro. 

For ACCIONA er motorveien over Roskilde Fjord den første kontrakten som Infrastrukturdivisjonen har utført i Danmark. Foto: Acciona

Prosjektet ble tildelt selskapet Acciona og to partnere, Besix og Rizanni de Eccher, i oktober 2016. Kontrakten innebar å designe og bygge 8,2 kilometer vei med fire baner (to i hver retning), inkludert en 1,36 kilometer lang bru over Roskildefjorden mellom Marbaekvej og Torslev Hage i Danmark, skriver selskapet i en pressemelding.

Brua er konstruert med bruk av en progressiv utkragningsteknikk og prefabrikkerte bjelker. Totalt ble det brukt 492 prefabrikkerte seksjoner i brokonstruksjonen. Seksjonene ble laget i Polen av Mostostal, som er et datterselskap av Acciona. Deretter ble de fraktet til Danmark via sjøveien.

Under åpningen fremhevet det danske vegdirektoratet arbeidet utført av konsortiet: «Samarbeidet har vært godt og vi er veldig fornøyde. Vi vil takke de tre selskapene i RBAI JV for deres bidrag til å oppnå et slikt fantastisk resultat. Det er et spektakulært prosjekt som vil være til nytte for det danske samfunnet i mange år fremover.»

I tillegg til den lange broen over Roskildefjorden, har motorveien elleve andre mindre strukturer inkludert broer, dyrepassasjer og sykkelfelt, i tillegg til en kilometer støttemur og en tre kilometer lang lydmur.

Høye sosiale og miljømessige krav

De sosiale og miljømessige kravene var en av de viktigste prioriteringene i prosjektet, både for Acciona og våre partnere, og for kunden, ettersom motorveien krysser ulike beskyttede områder, inkludert en sone som er en del av EUs Natura 2000-nettverk og som er hjem til noen av Europas mest verdifulle og truede arter.

Det har vært arbeidere fra mer enn 20 nasjoner som har jobbet sammen på dette prosjektet. Prosjektet ble ferdigstilt på 34 måneder, og ble fullført tre måneder før planen.

For Acciona er motorveien over Roskildefjorden den første kontrakten som Infrastrukturdivisjonen har utført i Danmark. Dette styrker selskapets tilstedeværelse i Skandinavia, heter det i meldingen.

Forsiden akkurat nå