Den ene tunnelåpningen på Røyrdalstunnelen ligger like ved Norstones pukkverk i Dirdal.
Den ene tunnelåpningen på Røyrdalstunnelen ligger like ved Norstones pukkverk i Dirdal. (Bilde: Bilde: Google Maps))

Krever erstatning for stengt tunnel

Norsk Stein i Dirdal krever Statens vegvesen for 855.200 kroner i tapt produksjon. Årsaken er omleggingen av fylkesveg 45 og stengingen av Røyrdalstunnelen.

Det er Stavanger Aftenblad som omtaler saken. Hovedårsaken til erstatningskravet skal være feilinformasjon og dårlig planlegging fra Statens vegvesen sin side, skriver driftsleder/virksomhetsleder Jarle Gilje ved Norsk Stein AS  i en e-post til Vegvesenet som avisa Gjesdalbuen har fått innsyn i. Bedriften krever 427.600 kroner i erstatning pr uke for to uker med unødige tap.

Bakgrunnen for kravet skal være at bedriften ble forsikret at de minimum skulle kunne bruke ett felt i tunnelene fra klokka 06 til klokka 15 fire dager i uka. Norsk Stein skriver at de «naturlig nok har basert planlegging av ferieavvikling, produksjon og salg i tillit til at informasjonen fra Vegvesenet var korrekt.»

Men tunnelen ble stengt også for Norsk Stein, og bedriften mener de først fikk beskjed en til to uker før de to ukene med stenging at tunnelen ville bli stengt også for dem.

«Dette har medført et betydelig og helt unødig tap på vår hånd. Det står i grell kontrast til tidligere informasjon om at vi fra uke 35 skulle kunne få kjøre skiftproduksjon fra klokken 06.00 til klokken 22.00,» skriver Norsk Stein i kravet, ifølge Gjesdalsbuen.

Norsk Stein erkjenner at de iblant må tåle ulemper forbundet med oppgradering av infrastruktur, og at de i framtiden vil nyte godt av utvidet veg og tunnel ved fylkesvei 45 i Dirdal.

«I dette tilfellet mener vi dog at tapet på 855.200 kroner ville vært helt unngått ved tidligere og korrekt informasjon fra vegvesenet sin side. Hadde vi på et tidligere tidspunkt fått beskjed om tidsrommet for stengingen ville vi lagt ferieavviklingen tl tidsrommet for stengingen av tunnelen og stengt ned verket. I så tilfelle kunne vi produsert for fullt under den ordinære ferieavviklingen.»

Bedriften ber kun om erstatning for deler av sitt tap. Under normale omstendigheter går produksjonen fra klokken 06.00 til 22.00. Bedriften ber om erstatning for tap mellom 06.00 og 15.00 fordi de mener dette kunne vært unngått dersom de hadde fått tidligere korrekt informasjon.

– Generelt er det å si at det er beklagelig om gjennomføring av et veiprosjekt fører til økonomiske tap for berørte parter. På den annen side er det samtidig slik at samferdselsprosjekter kan være inngripende, skriver seksjonsleder Harald Bøhn i en e-post til Gjesdalbuen.

Han skriver videre at han ikke kan svare på spørsmål som gjelder et spesifikt krav som er under behandling.

– Det ville være å foregripe saksbehandlingen. Kravet er til behandling og blir behandlet i samsvar med gjeldende regelverk og i henhold til vanlig praksis. Kravet vil bli svart ut innen rimelig tid, skriver Bøhn til Gjesdalsbuen.

Forsiden akkurat nå