På denne vegen er det ikke hyggelig å gå. De som vil gjøre noe med det, må gi anbud innen 7. mars. (Foto: Anders Haakonsen)
På denne vegen er det ikke hyggelig å gå. De som vil gjøre noe med det, må gi anbud innen 7. mars. (Foto: Anders Haakonsen)

Krevende jobb på fv 165 er utlyst

650 meter gang/sykkelveg mangler før man kan ta seg fram for egen kraft langs fylkesveg 165 på vestsiden av Oslofjorden. Nå skal jobben fullføres, anbudsfristen er 7. mars. Det blir ingen enkel jobb. 

Fra tettstedet Slemmestad i Røyken kommune kunne man syklet eller gått helt til Oslo uten å dele vegen med biler - hvis det ikke hadde vært for de 650 metrene. Det er ingen tilfeldighet at nettopp denne biten har stått igjen. Strekningen som skal utvides går delvis gjennom kvikkleire og delvis gjennom et område hvor det er påvist asbest.

Vanskelige grunnforhold er neppe den eneste årsaken til at denne biten har stått igjen. En annen årsak kan være at folk kan gå på parallelle lokaleveger. Men det er et dårlig alternativ for syklister og et enda dårlige alternativ for fotgjengere som ikke er lokalkjent.

For å få plass til gang/sykkelvegen skal fylkesveg 165 flyttes mot øst. En del av traséen til den nåværende kjørebanen skal tas i bruk som gang/sykkelveg. I forbindelse med utvidelsen blir geometrien til fylkesvegen forbedret både i horisontal- og vertikalplanet.

Det nye vegarealet vil ligge på fylling i dårlige grunnforhold. Deler av fyllingen vil bli bygd opp med lettklinker. Der leiren ikke er kvikk, er den sensitiv. På en ca. 80 meter lang strekning er det påvist eternittavfall som inneholder asbest.

Oppdraget omfatter blant annet fjerning av vegetasjon på et areal på 3 000 kvm, sprengning/pigging av 1 500 kbm, fylling med 1 800 kbm lettklinker, flytting av 9 500 kbm jord og fjerning av 1 900 kbm asbestholdige masser. 120 meter støttemur skal bygges, 30 meter blir tørrmur, 90 meter blir betongmur.

Prosjekteringen er utført av det islandske selskapet Almenna Consulting Engineers. Jobben må fullføres innen 1. september neste år.

 

 

Forsiden akkurat nå