Et kort stykke av gang/sykkelvegen skal gå under tak. Industrisporet til venstre blir flyttet til siden. (Foto: Google)
Her skal ny og gammel gang/sykkelveg kobles sammen i en kulvert under Minde Allé. (Foto: Google)

Krevende g/s-veg i Bergen

Sør for Bergen sentrum er det et nesten sammenhengende tilbud til myke trafikanter parallelt med E39. Det som gjenstår er nå sendt ut på anbud. 17. desember er datoen å merke seg for entreprenørene.

Gang/sykkelvegen skal gå gjennom bydelen Minde mellom Fabrikkgaten og Minde Allé. En vesentlig del av den følger en veg gjennom et industriområde. Et kort stykke går under et tak som binder sammen to næringsbygg. 

Avstanden mellom ytterpunktene er ikke mer enn 1 200 meter, men det blir en krevende jobb som omfatter mange forskjellige arbeidsoppgaver.

En av dem blir å legge gang/sykkelvegen i kulvert under Minde Allé. En annen oppgave blir å flytte jernbanespor. Den som får kontrakten skal legge om 1 100 meter industrispor for å gi plass til gang/sykkelvegen. Det betyr ikke at det går spor langs nesten hele strekningen, men at det er to parallelle spor langs en del av den.

Oppdraget omfatter også omlegging av kabler og ledninger i bakken, montering av lysmaster, håndtering av 1 700 kbm forurensete masser, og montering av gjerder og rekkverk. Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen med assistanse fra eksterne konsulenter.

Anbudsbefaring finner sted 4. desember. Byggherren tar sikte på anleggsstart 17. februar og ferdigstillelse 22. desember neste år.

Forsiden akkurat nå