(Bilde: x)

Krass kritikk fra Vegtilsynet

Statens vegvesen foretar ikke de trafikksikkerhetsrevisjoner de skal, og sikrer heller ikke at de lærer av feil som blir oppdaget i de revisjonene som gjennomføres. Det påpeker Vegtilsynet i en ny rapport.

Vegtilsynet har ført tilsyn med Vegvesenets regioner i nord og sør, for å sjekke om de gjennomfører trafikksikkerhetsrevisjoner av nye veger slik Vegsikkerhetsforskriften tilsier.                                                                                                                                                                                                              

I følge Vegsikkerhetsforskriften, som har vært gjeldende for TEN-T vegnettet (Trans-European Network) siden 2011, skal alle vegprosjekt gjennomføre trafikksikkerhetsrevisjoner før bygging og før åpning. Formålet er å sikre at trafikkfarlige forhold blir oppdaget og utbedret før trafikk settes på vegene.

Av i alt 19 vegprosjekt i de to regionene var det sju som hadde gjennomført trafikksikkerhetsrevisjoner innen frist. Region sør hadde gjennomført revisjoner i tre av fire vegprosjekt.

I de trafikksikkerhetsrevisjonene som er utført er det flere funn for eksempel knyttet til rekkverk og sideterreng. Region sør hadde 114 funn før åpning av tre vegprosjekt. Dette betyr at det å utføre trafikksikkerhetsrevisjoner har stor betydning for å hindre trafikkfarlige forhold.

Et viktig premiss for å utføre trafikksikkerhetsrevisjoner er at funnene danner grunnlag for erfaringsdeling og læring i organisasjonen. Vegtilsynet mener at Statens vegvesen i for liten grad av systematisk utnytter læringspotensialet for å forhindre at funnene gjentas i senere prosjekter.

Forsiden akkurat nå