Det er en reell fare for at vi står foran en massekonkurs og tap av et betydelig antall arbeidsplasser i månedene fremover, mener MEF-direktør Julie Brodtkorb.
Det er en reell fare for at vi står foran en massekonkurs og tap av et betydelig antall arbeidsplasser i månedene fremover, mener MEF-direktør Julie Brodtkorb. (Foto: Jorn Soderholm, MEF)

Kraftige kostnadsøkninger for maskinentreprenørene: Frykter permitteringer og konkurser

MEF-direktør Julie Brodtkorb sier at de har mottatt usedvanlig sterke bekymringsmeldinger fra medlemsbedriftene de siste dagene.

– Den sjokkartede prisveksten for diesel, strøm og metaller slår inn som en tsunami hos maskinentreprenører i hele landet. Igjen – og med samme styrke som da pandemien kom, må vi mobilisere all kraft for at det politiske Norge skal forstå alvoret dere står i.

Det skriver MEF-direktøren i en henvendelse til sine medlemmer i et innlegg på foreningens nettsider.

Les også

En økonomisk krise for mange bedrifter

Julie Brodtkob skriver at de gjennom samtaler med mange bedrifter har fått en oppdatering om øyeblikks-situasjonen i alle fylker. Det meldes det om dramatisk fall i lønnsomheten, fare for permitteringer og reell konkurstrussel.

– Vi har allerede hatt de første møtene med sentrale nasjonale politikere for å formidle hvordan prisstigningen, forsterket av krigen i Ukraina, har skapt en økonomisk krise som for mange av bedriftene er langt mer alvorlig enn det dere opplevde under pandemien. Vi jobber også for at media og storsamfunnet skal forstå det samme, forteller Julie Brodtkorb.

Ønsker en egen krisepakke

Dette er sakene som MEF vil arbeide for å få gjennomslag for, for å bedre kostnadssituasjonen for maskinentreprenørene:

  • Få ned prisene på anleggsdiesel og diesel til næringsformål umiddelbart. Norge har råd. Landet øker eksportinntektene med seks-gangen grunnet den globale prisstigningen.
  • Vurder en krisepakke til landets maskinentreprenører etter samme tenking som under pandemien.
  • Be offentlige oppdragsgivere som kommuner, fylker og stat akseptere krav om prisregulering fra entreprenører i pågående prosjekter. Det kan redde flere bedrifter og arbeidsplasser gjennom 2022.
  • Vi appellerer til byggherrer om å ta sin del av byrdefordelingen slik at entreprenører og underentreprenører ikke sitter igjen med hele regningen alene. Det gjelder både offentlige og private prosjekter.
  • Ta høyde for betydelig større usikkerhet om risikobilde i framtidige kontrakter og sørge for at byrdene fordeles mellom byggherre og underentreprenører i kommende prosjekter.
Les også

Forsiden akkurat nå