Slik så det ut før anleggsstart lengst sør på parsellen Langset-Brøhaug. Etter at Alpine Bau har jobbet i over et år, ser det helt annerledes ut, men prisen for å fullføre jobben er nesten uforandret. (Foto: Statens vegvesen)
Slik så det ut før anleggsstart lengst sør på parsellen Langset-Brøhaug. Etter at Alpine Bau har jobbet i over et år, ser det helt annerledes ut, men prisen for å fullføre jobben er nesten uforandret. (Foto: Statens vegvesen)

E6-DOVREBANEN

Kraftig prisøkning på Fellesprosjektet

Da Alpine Bau gikk konkurs, ble det gjenstående arbeidet på Fellesprosjektet lyst ut. Det laveste anbudet er mindre enn en prosent lavere enn den opprinnelige kontraktsummen til tross for at mer en et års arbeid er unnagjort

1.291,55 millioner kroner vil Hæhre Entreprenør ha for å fullføre arbeidet. Kontrakten til Alpine Bau var på 1.302,96 millioner.

Den beskjedne forskjellen kunne tyde på at lite er gjort siden kontrakten ble underskrevet i mai i fjor, men det er ikke tilfelle.

– Vi regner med at ca. en tredjedel av arbeidet er utført når vi tar med det som er gjort etter konkursen, sier prosjektlederen for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, Taale Stensbye.

– Vi håpet på lavere priser, men fryktet at de skulle bli høye. Det er sannsynligvis to årsaker til at det er så liten forskjell mellom prisene til Alpine Bau og Hæhre: Det er mye å regne på for entreprenørene akkurat nå, og Alpine Bau ga en gunstig pris, sier Stensbye.

10 prosent garanti

Hvis prisen som den østerrikske entreprenøren forlangte var så lav at oppdraget har påført den tap, har det ikke spilt noen rolle i forbindelse med konkursen, ifølge Stensbye.:

– Alpine Bau hadde 15 000 ansatte. På dette anlegget jobbet et par hundre. Så vidt jeg vet er dette den største konkursen som har vært i Østerrike.

– Hvordan slår konkursen ut økonomisk for dere?

– Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor store ekstrautgiftene blir. Entreprenøren måtte levere en garanti som tilsvarer 10 prosent av kontraktsummen. Den går til byggherren hvis vi kan dokumentere at konkursen betyr ekstrautgifter. Det kan vi, men garantisummen er ikke nok til å dekke dem.

Les også: Deler ut E6-jobber uten anbud etter Alpine Bau-konkurs

Tunnel i 2015

– Hva med framdriften?

– Vi regner med at det meste av veganlegget blir ferdig til høsten neste år, men Korslundtunnelen blir ikke ferdig før i 2015. Dobbeltsporet på Dovrebanen blir ferdig høsten 2015 som forutsatt, sier Taale Stensbye.

Kontrakten til Alpine Bau gjaldt parsellen Langset-Brøhaug i Eidsvoll kommune i Akershus.

Den omfatter 6,3 km motorveg og 4,2 km dobbeltsporet jernbane. Arbeidet som ble utført før konkursen dreier seg først og fremst om sprenging av skjæringer, driving av tunneler og fyllinger under jernbanen.

Korslundtunnelen på E6 har to løp, begge på 630 meter. De er snart ferdig drevet og stabilitetssikret. Det samme gjelder den 580 meter lange Molykkjatunnelen på Dovrebanen.

Oppdraget som nettopp har vært ute på anbud, omfatter blant annet innredning i tunnelene (bortsett fra elektro og SRO), grunnarbeid og noen konstruksjoner, blant annet portalene i søndre ende av Korslundtunnelen og i begge ender av Molykkjatunnelen.

Les også:

Vil bytte ut alle bomstasjoner med GPS-måling

Nå skal veiene bygges for frost helt fra starten

Vil lage bedre asfalt med nanoteknologi  

Forsiden akkurat nå