Utbyggingen av fylkesvei 128 i Spydeberg skjer i regi av Statens vegvesen, selv om det er en fylkesvei.
Utbyggingen av fylkesvei 128 i Spydeberg skjer i regi av Statens vegvesen, selv om det er en fylkesvei. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 128 rustes opp

Koselig sentrumsjobb i Spydeberg: Fire har gitt tilbud på å fikse 600 meter vei

Nicolaysen Anlegg og Transport har gitt det laveste tilbudet på å bygge 600 meter fylkesvei.

Prosjektet ble lyst ut i desember 2019. Ved tilbudsfristen 24. januar var det fire firmaer som hadde levert pris på oppdraget:  

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Nicolaysen Anlegg og Transport 17.334.224
Fosby Anlegg 17.952.230
Leif Grimsrud 18.540.884
Park & Anlegg 20.269.904

NB: Som vanlig skal tilbudene evalueres og kontrollregnes før noe er avgjort.

Anleggsarbeidet omfatter oppgradering av fylkesvei 128 og gang- og sykkelveien som går langs strekningen. I tillegg skal det etableres to bussholdeplasser med tilhørende plasstøpte murer og trapp.

Mye av gateteknikken skal byttes ut. Det kommer ny gatebelysning, det skal etableres nytt overvannsystem, trekkerørstraseer og beplanting.

En kryssing for myke trafikanter skal bygges over fylkesveien ved Hyllibekken, og grusstien mot Spydeberg stasjon forlenges ned til denne kryssingen.

Les også

Forsiden akkurat nå