Hensikten med med det nye E10-prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.
Hensikten med med det nye E10-prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Korter ned E10-planlegging med to år

Kommunaldepartementet har fastsatt planprogrammet for statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen. Det betyr at planleggingstiden kortes ned til om lag to år.

  • Nyheter

- Tilsvarende har vi nettopp forkortet planleggingstiden for Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss. Det viser at det er mulig å få nye samferdselsprosjekter raskere på plass, samtidig som vi ivaretar kravene til gode planleggingsprosesser.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med planprogrammet som i dag ble fastsatt.

Samferdselsdepartementet har for kort tid siden bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss. Vei og bane skal planlegges som ett prosjekt.

- Disse prosjektene er grundig analysert fra før, noe som gjør at vi går rett på reguleringsplan. Planleggingstiden kan dermed forkortes med om lag to år. Vi viser med dette at plan- og bygningsloven kan brukes mer aktivt for å redusere planleggingstiden av viktige samferdselsprosjekter.

 

-En milepæl

– Dette er nok en viktig milepæl i prosjektet, og sikrer at vi fortsatt kan holde trykket opp på planleggingen, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen.

Et fastsatt planprogram betyr at planleggingen av Hålogalandsvegen har klare rammer for det videre planarbeidet med reguleringsplanen og hvilke trasealternativer som det skal jobbes videre med.

Planprogrammet beskriver også hvilke konsekvenstemaer som skal utredes i reguleringsplanen og hvordan de skal utredes. Planprogrammet sier også noe om hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres i reguleringsplanfasen.

– Nå setter vi i gang med reguleringsplanlegging, og vi tar kontakt med alle kommunene for å avtale oppstartsmøter slik at vi raskt kan sette i gang med planleggingen, sier Naimak.

Forsiden akkurat nå