Bompengene på Svinesundbrua vil etter korona-pandemien ikke forsvinne før tidligst løpet av første kvartal 2021.
Bompengene på Svinesundbrua vil etter korona-pandemien ikke forsvinne før tidligst løpet av første kvartal 2021. (Foto: Santina Crolla, Statens vegvesen)

Korona forlenger bompenge-perioden på Svinesundbrua

Korona-pandemien og konsekvensene av den gjør at det vil koste bompenger å passere grensen ved Svinesund også etter nyttår.

– Tidligere har vi beregnet opphør av bompenger ved slutten av oktober i år. Dersom
grensetrafikken går tilbake til normalt nivå i september vil bompengene kunne forsvinne i
løpet av første kvartal 2021, sier styreleder Arne Øren.

Opprinnelig regnet man med bompenger til 2025. Men etter stor trafikk og solid drift over
tid, vil bommene over de to Svinesund-bruene fjernes betydelig tidligere.

Svinesundsforbindelsen AS hadde i 2019 driftsinntekter på 200 millioner kroner etter nesten 8,5 millioner passeringer mellom Norge og Sverige, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Torsdag ble det holdt generalforsamling i det norsk-svenske selskapet.

Les også

Trafikken økte også i 2019

Det er registrert nesten 8,5 millioner passeringer i 2019, fordelt på 90,9 prosent lette og 9,1 prosent tunge kjøretøy. Andelen lette kjøretøy er litt høyere enn i 2018.
Trafikkveksten i 2019 var på 1,3 prosent sammenlignet med året før.

Selskapet har hatt solid drift i 2019, med en fortsatt nedgang i driftskostnadene på nesten 1 millioner i forhold til året før.

Les også

Gjensto 104 millioner ved årsskiftet

De samlede bruttoinntekter i 2019 ble 199,8 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 21,2 millioner.

Driftsresultat før disposisjoner og renter ble 178,6 millioner kroner, som er en reduksjon på 2,9 millioner fra 2018.

Selskapet har en total lånegjeld på 104 millioner kroner ved årsskiftet 2019-20 etter at det ble nedbetalt 150 millioner på selskapets lån i 2019.

Les også

Forsiden akkurat nå