Lengst nord på riksveg 85 er ikke standarden så verst. Her kan utbedringen bli avsluttet til høsten. På resten av strekningen blir det ikke bedre før til neste år.
Lengst nord på riksveg 85 er ikke standarden så verst. Her kan utbedringen bli avsluttet til høsten. På resten av strekningen blir det ikke bedre før til neste år. (Bilde: Anders Haakonsen)

Kontrakter til Bulldozer Maskinlag og Nordvest Sveis

Bulldozer Maskinlag fra Sortland skal utbedre praktisk talt hele riksveg 85 i Nordland. Kontraktsummen er på 29,155 millioner kroner. Det kan virke som en beskjeden pris for en så stor oppgave, men denne riksvegen er mindre enn tre kilometer lang.

Strekningen som skal utbedres går mellom Kåringen hvor riksveg 85 tar av fra E 10 til fergeleiet i Lødingen. Her har det vært kapasitetsproblemer lenge. Virkelig ille ble det etter at Lofoten fikk sin fastlandsforbindelse i desember 2007. Fra da av valgte de fleste fergesambandet Lødingen-Bognes på veg til og fra Lofoten. Tidligere var det mest vanlig å bruke det mye lengre sambandet mellom Svolvær og Skutvik. Fra 2007 til 2008 økte trafikken på Lødingen-Bognes med 38 prosent.

Dagens riksveg 85 har de fleste feil en riksveg kan ha. Kurvaturen er dårlig både i horisontal- og vertikalplanet. Bredden varierer mellom 5 og 6 meter. Overbygningen er så svak at den må skiftes ut på hele strekningen. Vegen går i sidebratt terreng, men inn mot fjellsiden er det knapt nok grøfter. Utvidelsen skal i stor grad skje på fylling mot sjøen, men bunnen er så svak at det må legges ut motfyllinger i sjøen med lekter før vegarbeidet kan igangsettes.

Nå skal Bulldozer Maskinlag gi vegen en standard som gjør det mulig å ta unna trafikken på en forsvarlig måte. Inntil videre har entreprenøren frist til september neste år, men Vegvesenet vil gjerne ha vegen ferdig til sommersesongen, derfor forhandler man med sikte på å forsere prosjektet med noen måneder. For at forhandlingene skal gi resultater, holder det ikke bare at partene blir enige, det trengs også tilleggsbevilgninger.

Trafikkavviklingen i anleggstiden vil bli en krevende oppgave. Den skal løses ved midlertidig omlegging av vegen og periodevis lysregulert enveiskjøring av deler av strekningen. Hele vegen vil bli skiltet med 50 km/t i anleggstiden.

Langs riksveg 85 er det flere høye skjæringer som må utvides. Ikke all massen som blir sprengt ut, vil bli brukt på anlegget. Overskuddsmassen skal brukes til å utvide oppstillingsplassen ved Lødingen fergeleie. Anlegg av oppstillingsplassen går ut på anbud til høsten.

Vegvesenet har også underskrevet kontrakt med Nordvest Sveis som holder til i nærheten av Molde. For 3,67 millioner kroner skal dette firmaet levere nye fergekaibruene til sambandet Lødingen-Bognes. De nye bruene blir 9 meter brede og 22 meter lange. De to som blir erstattet har forskjellige bredder, men begge er 18 meter lange.

Forlengelsen er viktig. Ved lavvann kan knekken mellom fergekaibrua og landkaret bli så stor at utenlandske semitrailere og turistbusser skrubber mot bakken. Når bruene forlenges med fire meter, blir knekken tilstrekkelig redusert til at skrubbing unngås. Norske rutebusser skrubber ikke, de har regulerbar høyde.

Før de nye fergekaibruene kan monteres må båsene bygges om. Den jobben lyses ut før sommerferien.

Forsiden akkurat nå