Illustrasjonsfoto: Røyndalen bru på E18 Arendal-Tvedestrand.
Illustrasjonsfoto: Røyndalen bru på E18 Arendal-Tvedestrand. (Foto: Thor Søndenaa)

Kontrakter for inntil 180 mill: 13 firmaer vil være med på å kontrollere bruer

Så godt som alle de store konsulentfirmaene har meldt seg på.

Vegvesenet skal etablere en rammeavtale for kontroll av bruer og andre bærende konstruksjoner. Inntil 14 leverandører kan bli med i denne avtalen, som skal vare fra i to år fra 1. mars 2021. I tillegg er det opsjon på ytterligere 1+1 år.

Avtalen skal «sikre en god enhetslig teknisk standard for konstruksjoner i riks- og fylkesvegnettet med hensyn til sikkerhet, funksjonalitet samt fremtidig drift og vedlikehold.»

Dessuten skal kontrollene sikre at prosjekteringsmaterialet for konstruksjonene er utarbeidet i henhold til gjeldende håndbøker og standarder.

Hele rammeavtalen har et anslått totalomfang på mellom 120 og 180 millioner kroner for de fire årene som er aktuelle.

Rammeavtalen gjelder kontroll for godkjenning av bruer fordelt på tre deloppdrag, og konsulentene kunne gi tilbud på en eller flere av oppdragene.

Nå har fristen gått ut, og i alt 13 konsulentfirmaer har meldt seg på et eller flere av de tre deloppdragene.

Les også

Betongbruer og andre konstruksjoner

Disse 12 leverandørene vil kontrollere betongbruer og andre betongkonstruksjoner (deloppdrag A).

 • Aas-Jakobsen
 • AFRY
 • Asplan Viak
 • COWI
 • HR Prosjekt
 • Mannvit
 • Multiconsult Norge
 • Norconsult
 • Rambøll Norge
 • Structor Norge
 • Sweco Oslo
 • WSP Norge

I deloppdrag A kan inntil åtte leverandører få kontrakt.

Les også

 

Disse vil kontrollere stål- og samvirkebruer

Følgende 11 firmaer vil kontrollere stål- og samvirkebruer med tilhørende elementer (deloppdrag B):

 • Aas-Jakobsen
 • AFRY
 • EFLA
 • Cowi
 • HR Prosjekt
 • Multiconsult Norge
 • Norconsult
 • Rambøll Norge
 • Structor Norge
 • Sweco Oslo
 • WSP Norge

I deloppdrag B kan inntil fire leverandører få kontrakt. 

Les også

Åtte vil se på trebruene

Og disse åtte vil kontrollere trebruer (deloppdrag C):

 • Aas-Jakobsen
 • AFRY
 • COWI
 • HR Prosjekt
 • Multiconsult Norge
 • Norconsult
 • Structor Norge
 • Sweco Oslo

For deloppdrag C kan inntil to leverandører få kontrakt.

Les også

Forsiden akkurat nå