Svelvikveien er smal, svingene og dårlig tilrettelagt for gående og syklende.
Svelvikveien er smal, svingene og dårlig tilrettelagt for gående og syklende. (Foto: Google Maps)

Kontrakt til 74 mill: Fylket skal oppgradere Svelvikveien i Drammen

Frist for å gi tilbud er 17. august.

Viken fylkeskommune har lyst ut kontrakt for å ruste opp fylkesvei 319 Svelvikveien i Drammen kommune. Selve strekningen går fra krysset Svelvikveien/Hans Tordsens gate og til krysset Svelvikveien/Oscar Kiærs vei.

Frist for å legge inn tilbud på jobben er 17. august 2020. Arbeidet starter opp i oktober 2020, og skal være ferdig sommeren 2022. Anskaffelsesverdien er 74 millioner kroner, skriver Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Les også

 

Dette skal fylket gjøre

Arbeidet går ut på å bygge nytt fortau på den 2,1 kilometer lange strekningen, og det vil innebære en del sprenging av fjell og utskifting av masser i veibanene. I tillegg skal det settes opp 15 nye støttemurer.

Fylket har inngått en samarbeidsavtale med Drammen kommune, Glitre Energi, Telenor, Viken Fiber, Get, og Glitrevannverket IKS om felles utbygging av fiber og strøm. Ledninger for vann og avløp skal oppgraderes, og det blir noen mindre justeringer av gatelysene.

Svelvikveien er smal, og trafikkeres daglig av rundt 8000 kjøretøy. Det er mange private avkjørsler langs veien.

Under hele anleggsperioden stiller byggherren som krav at minst ett kjørefelt skal være åpent. Og det skal ikke være mer enn to arbeidssteder på Svelvikveien samtidig.

Les også

Må legge til rette for huseiere og myke trafikanter

Entreprenøren må legge til rette for at huseierne skal få minst mulig ulemper under arbeidene. Entreprenøren må også legge til rette for at fotgjengere og syklister kan passere gjennom anleggsområdet. Entreprenøren må også regne med trafikkavviklingstiltak som hindrer anleggsaktiviteten i rush-tidene, og natt- og eventuelt helgearbeid ved graving i forbindelse med kryssinger av vei, heter det i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå