En ny hovedentreprenør til å overta entreprisen etter Alpine Bau, vil ifølge prosjektet være på plass før jul.
En ny hovedentreprenør til å overta entreprisen etter Alpine Bau, vil ifølge prosjektet være på plass før jul. (Bilde: Dag Grundseth, Scanpix)

Konkursstrekningen ut på anbud i august

JV Veidekke Hochtief og Hæhre Entreprenør AS viderefører deler av arbeidet på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen etter konkursen i Alpine Bau.  I slutten av august legges de gjenstående arbeidene ut på anbud.

Etter Alpine Bau-konkursen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, er de øvrige entreprenørene på prosjektet forespurt om å gjøre arbeider som er spesielt kritiske for fremdrift og sikkerhet.

- I slutten av august vil det bli utlyst ny konkurranse om å fullføre de øvrige arbeidene som gjenstår etter at vi sa opp Alpine Baus kontrakt på grunn av konkursen, opplyser assisterende prosjektleder Anne Braaten på Fellesprosjektet.

- Fram til ny entreprenør er på plass har vi definert en del arbeider som vi ønsker å utføre for ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.  Vi har forespurt de fire andre entreprenørene som er inne på Fellesprosjektet om disse arbeidene, og vi tildeler oppdragene etter en vurdering av pristilbud og framdrift, sier Braaten.

De fire aktuelle entreprenørene er JV Veidekke Hochtief og Hæhre Entreprenør AS, som har de to andre store grunnarbeidskontraktene, samt de jernbanetekniske entreprenørene Infranord Norge AS og Eltel Networks.

- Alle fire skal gjøre noen arbeider, og det største omfanget skal utføres av Hæhre, opplyser Braaten.

 

 

Starter ved månedsskiftet 

- De arbeidene som Fellesprosjektet nå bestiller, vil i hovedsak starte fra månedsskiftet juli/august. Hæhre entreprenør er allerede i gang med tilrigging ved Korslund- og Molykkjatunnelen , sier assisterende prosjektleder Anne Braaten

Når det gjelder resten av de gjenstående arbeidene som skal utlyses, håper prosjektet å ha en ny entreprenør på plass i november eller desember.

Entreprisen til Alpine Bau omfattet i utgangspunktet bl.a. bygging av 6,3 km med firefelts motorveg og 5,2 km med dobbeltspor på strekningen mellom Langset og Brøhaug, samt lokalveger og gang/sykkelveg.

Forsiden akkurat nå