Konkurransen om Bragernestunnelen er avlyst
(Foto: Viken fylkeskommune)

Konkurransen om Bragernestunnelen er avlyst

Ny kontrakt blir lyst ut om kort tid.

24. juni kom Viken fylke med en konkurranse om rehabilitering av den viktige og sterkt trafikkerte Bragernestunnelen i Drammen.

Nå er det klart at konkurransen er avlyst.

– Grunnet nye opplysninger som vil påvirke fremdriften i prosjektet, vil vi avlyse denne konkurransen, da endringene er vesentlige. Vi vil om kort tid utlyse konkurranse om fylkesvei 283 Bragernestunnelen på nytt, skriver Viken fylkeskommune i en epost til Veier24.

Det meste i totalrehabiliteringen gjelder elektro. ÅDT i tunnelen er på cirka 16.000 i østre ende og cirka 20.000 i vestre.

Sluttdato var i den første utlysingen satt til 30. januar 2024.

Les også

 

Forsiden akkurat nå