Konkurransen ble avlyst - Agder har lyst ut liten grøntkontrakt på nytt
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Konkurransen ble avlyst - Agder har lyst ut liten grøntkontrakt på nytt

Tilbudsfrist er 20. juni.

I mars lyste Agder fylke ut en ny liten grønt-kontrakt, som handlet om drift og vedlikehold av parklike arealer og trær, samt bekjempelse av fremmede arter langs fylkesveiene. 4203 driftskontrakt grønt 2022-2025, som den heter.

Tre tilbud kom inn. Men under evalueringen ble de to billigste tilbudene avvist siden de ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. Da sto fylket igjen med det dyreste tilbudet, men mente at det ble for dyrt og at det ikke var blitt reell konkurranse om oppdraget.

Hele konkurransen ble derfor avlyst, og Agder fylke har nå lyst ut kontrakten igjen, med noen små justeringer. Blant annet er vedlikehold av trær delt opp i flere kategorier, og noen få, mindre arealer er kommet til.

Kontrakten handler altså om arbeid på sideareal til fylkesveiene og tilhørende gang- og sykkelveier i kommunene Arendal, Risør, Lillesand, Grimstad, Gjerstad, Froland, Birkenes og Tvedestrand.

Varigheten er fra midten av august i år og ut august i 2025. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, mens partene kan bli enige om å forlenge kontrakten i to år.

Tilbudsfrist er 20. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå