Her skal den nye gang/sykkelvegen føres under fylkesveg 253 i kulvert og kobles til den nåværende på den andre siden, hvis planene ikke blir forandret. (Foto: Google)
Her skal den nye gang/sykkelvegen føres under fylkesveg 253 i kulvert og kobles til den nåværende på den andre siden, hvis planene ikke blir forandret. (Foto: Google)

Konkurranse om g/s-veg avlyst

Det blir ikke sammenhengende gang/sykkelveg langs E39 i Bergen med det første. Strekningen som gjenstår ble sendt ut på anbud i november, men konkurransen er avlyst på grunn av uklarhet om tilstøtende planer.

Det er strekningen mellom Fabrikkgaten og Minde Allé sør for sentrum som mangler et godt tilbud til myke trafikanter. Avstanden mellom ytterpunktene er ikke mer enn 1 200 meter, men det er en komplisert jobb som omfatter mange forskjellige arbeidsoppgaver, blant annet skal gang/sykkelvegen legges i kulvert under fylkesveg 253.

Vegvesenet tok sikte på anleggstart i februar. Nå er den videre framdriften usikker.

- Det må lages ny områdeplan for Mindemyren. I den forbindelse er det en del deltaljer som må avklares, sier byggeleder Per-Henrik Justad i Statens vegvesen.

- Hvorfor ble jobben ulyst før dette var avklart?

- Uklarheten oppsto etter utlysningen. Byrådet gjorde det klart at man vil prioritere bybane til Fyllingsdalen i stedet for til Åsane. Traséen skal gå fra sentrum via Haukeland. Den skal krysse den nåværende bybanetraséen og den planlagte gang/sykkelvegen.

- Hva vil skje med gang/sykkelvegen? Må dere lage helt nye planer for den?

- Tanken er at den skal gå der vi har planlagt. Vi ser nå på muligheten til å ta den delen av den som ikke berøres av bybaneplanene. Vi håper at vi kan komme i gang til sommeren, sier Justad.

 

Forsiden akkurat nå