Kongevegen over Hjerkinnhø. Her ble det satt en velkomstportal når konger reiste forbi.
Kongevegen over Hjerkinnhø. Her ble det satt en velkomstportal når konger reiste forbi. (Foto: Ann Kristin Engh/Statens vegvesen)

Kongevegen over Dovrefjell åpner onsdag

Onsdag 30. august åpnes den nyrestaurerte Kongevegen over Dovrefjell.

I flere år har flere samarbeidspartnere på begge sider av fjellet gjennomført et større bevarings-, restaurerings- og informasjonsprosjekt for den historiske veien, heter det i en pressemelding fra Vegvesenet.

Hovedmålet for prosjektet har vært å bevare et viktig nasjonalt kulturminne.

Leina bru ved Budsjord i Dovre. En av tre nye historiske trebruer etter generalveimester Kroghs instruks fra 1767. Foto: Hans Jacob Dahl/Statens vegvesen

– I tillegg skal den restaurerte Kongevegen bidra til lokal reiselivssatsing og næringsutvikling, og være et godt folkehelsetiltak med en grønn profilDovrebanen følger Kongevegen, og man kan enkelt ta seg til flere av togstasjonene på strekningen, sier prosjektleder Ann Kristin Engh i Statens vegvesen i meldingen.

– Samtidig er veien en kanalisering av ferdselen i randsonene til et sårbart naturområde og dyreliv på Dovrefjell.  

Tett samarbeid  

Prosjektet er gjennomført av Statens vegvesen i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Dovre kommune, Oppdal kommune, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Gudbrandsdalsmusea og Pilegrimssenter Dovrefjell.

Tørrmurte stikkrenner satt i stand på den gamle måten, på Vårstigen i Oppdal. Foto: Ann Kristin Engh/Statens vegvesen

– Vi har ryddet vegetasjon, restaurert stikkrenner og tørrmurer på gamlemåten, og satt opp historiske bruer. Det er satt opp informasjonsskilt langs hele strekningen, og veien er merket med den blå kongekrona etter tillatelse fra Kongehuset, forteller Engh.

Historisk vei fra 1600-tallet

Dovrefjell har en lang samferdselshistorie som strekker seg fra jernalderens rideveier og middelalderens pilegrimsled, til dagens europavei og jernbane.

– Kongevegen på Dovrefjell ble på bygget på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, og var den første kjøreveien over et fjellområde i Norge. Kong Fredrik den 4. var den første som kjørte over fjellet med hest og vogn, forteller Engh.

Les også

Forsiden akkurat nå