Kostbart, men flott. Lørentunnelen endrer trafikkmønsteret rundt Økern og Sinsen i Oslo. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen (Bilde: Knut Opeide)
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen (Bilde: Knut Opeide)
Prosjektkoordinator Jon Wefald har godt utsyn fra brakkeriggen til det omfattende anleggs­arbeidet på Økern. Foto: Jarle Skoglund
Tunnelen har to luftetårn. Det ene på Økern er bygget i betong, mens dette like ved Sinsen-krysset er laget i lerret for å gi et mykere uttrykk. Foto: Jarle Skoglund
Tunnelinnslaget ved Økernsenteret, noen uker før anlegget var åpningsklart. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen (Bilde: Knut Opeide)
Slik blir den nye bydelen etter at ring 3 er lagt i tunnel, og det nye lokalvegsystemet kommer på plass. Ill: Statens vegvesen

Ring 3 Ulven - Sinsen

Komplisert veganlegg gir ny bydel i Oslo

Når strekningen Ulven–Sinsen på Ring 3 i Oslo nå tas i bruk, er byggetiden for et av de mest kompliserte og dyre vegprosjektene i norsk veghistorie over. 1,2 kilometer tunnel til 4,1 milliarder kroner sier sitt!

Fakta om Ring 3 Ulven - Sinsen

  • Omfang: To adskilte tunnelløp med tre kjørefelt i hver retning.
  • Lengde: Ca. 1200 meter, hvorav 915 meter i fjell, og 300 meter i betong ved tunnel­portalene.
  • Ventilasjon: 60 vifter i tunnelen og åtte vifter i ventilasjonstårnene­ suger ut støv og avgasser.
  • Totalkostnad: 4,1 mrd. kr.
  • Byggeperiode: 2008–2013

– Teknisk sett har dette ikke vært et spesielt komplisert prosjekt. Å bygge 1200 meter tunnel i to adskilte løp med tre kjørefelt i hver retning, mesteparten i fjell, er velkjent norsk anleggsteknikk, forteller prosjektkoordinator Jon Wefald til Våre Veger.

– Det som har gjort det så komplekst, er at det ligger midt i byen. Under hele fireårsperioden som arbeidet har pågått har vi hatt trafikken gående tvers gjennom byggegropen. Det betyr 80 000 biler i døgnet på Ring 3 og 30 000 på Østre Aker vei. Samtidig er det ekstremt mye infrastruktur i bakken i denne delen av Oslo. T-banen går her, Alnabru-banen til NSB går her, et nett av VA-rør i alle retninger, mye høyspentledninger samtidig som alle kabler til og fra Groruddalen tilhørende de store kabelaktørene går også gjennom anlegget vårt.

– Alt dette til sammen har gjort jobben veldig kostbar og komplisert, selv om det på noe av det som er utført har vært snakk om en kostnadsdeling mellom oss og for eksempel Oslo kommune, forteller Wefalt.

Fem års arbeid

Arbeidene startet opp i 2008, og hele det første året brukte man på å grave seg i ned bakken og få ut masser, og å legge om legge veger.

Da det var gjort var det to år med sammenhengende betongarbeider i tunnelene. 950 meter av tunnelene går i fjell og disse ble utstøpt, mens rundt 300 meter ved tunnelportalene er bygget av elementer.

Det siste året er brukt mest til å komme seg opp til bakkenivå igjen, og få gjennomført alle elektroentrerepisene.

Les også: Slik bygges Norges nye praktgate

Ti mil med kabel

Vegvesenets byggeleder for elektro og SRO, Odd Kleiven, kan fortelle at dette er den mest moderne utstyrte tunnelen i landet.

For første gang tas digitalt hendelsesdetektering i bruk, som betyr at alarmen går på Vegtrafikksentralen hvis kameraene fanger opp at en bil stopper eller mister last, eller at det er fotgjengere eller brann i tunnelen.

Med 80 kameraer er hver kvadratmeter dekket, og totalt er ti mil med kabel gått med for å dekke behovet til kameraer, vifter, lys og annen elektro.

Les også: – Det koster like mye å bygge nye tunneler som å oppgradere de gamle

Neppe mindre kø

Prosjektet er først og fremst bygget for å betjene lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken i det som utgjør mye av Økern bydel i Oslo.

Området­ har vært en købelastet område, og selv med nye tunneler og tilføringsveger, kan prosjekt­koordinator Jon Wefalt ikke love mindre køer for trafikantene.

– Vi har allerede sett at køene som tidligere sto ved Ulvensplitten, nå er flyttet seg til Sinsen­krysset.

– Prosjektet er bygget for å legge til rette for videreutvikling av denne bydelen, og vi ser at det kommer en rekke store næringsbyggprosjekter i kjølvannet når vi nå er ferdig med vårt oppdrag her, forteller han.

Les også:

Denne tunnelen skulle ta fem år å bore...

Anbefaler evakueringstunneler for bedre trafikksikkerhet

200 norske tunneler har for dårlig sikkerhet  

Forsiden akkurat nå