Kommunene får ikke betale i Nordøyvegen

Kommunene får ikke betale i Nordøyvegen

Kommunaldepartementet vil ikke tillate at Sandøy og Haram kommuner bruker av investeringsmidlene sine til betaling av en fylkesveg, nærmere bestemt Fv 659 Nordøyvegen.

De to kommunene gjorde i 2006 vedtak om å bidra med 80 millioner kroner hver til finansiering av Nordøyvegen. Kommunaldepartementet har nå – vel ti år senere - satt foten ned for en slik løsning.

Departementet fastslår at fylkeskommunen skal bære utgiftene ved tiltak på fylkesveg, inkludert framtidig drift og vedlikehold. Kommunene kan ikke regnes som reell eier av fylkesvegen. Investering i fylkesvegen vil dermed ikke være et tiltak av investeringsmessig karakter for kommunene.  

Dersom kommunene gir tilskudd til Møre og Romsdal fylkeskommune sine investeringer i fylkesveg, skal dette føres i driftsregnskapet til kommunene. Investeringsmidler kan ikke benyttes til å finansiere fylkesveg.

 

Største fylkesvegprosjektet noen gang

Fv. 659 Nordøyvegen er det største fylkesvegprosjektet noen gang i Møre og Romsdal. Anlegget skal gi fastlandssamband for 2900 mennesker i kommunene Haram og Sandøy og vil koste 3,8 milliarder kroner.

Oppstart blir i år og prosjektet skal være ferdig i 2023. Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, bompenger, RDA-midler samt ferje- og hurtigbåtsubsidier.

 

Må ut på lånemarkedet

Nå ser det ut til at Møre og Romsdal fylkeskommune må ut på lånemarkedet igjen for å hente 160 millioner kroner som bortfallet fra de to kommunene Sandøy og Haram.

En løsning kan være at kommunene blir belastet den ekstra kostnaden som lånet representerer. Kommunene kan da bruke av driftsmidlene sine til å gi tilskudd til Møre og Romsdal fylkeskommune slik at det ekstra låneopptaket på 160 millioner kroner i praksis blir kostnadsfritt for fylkeskommunen. Kommunenes revisjon har ikke merknader til en slik løsning.

Forsiden akkurat nå