Kommune er klaget inn til Kofa for feil i konkurranse om brøytekontrakt
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Kommune er klaget inn til Kofa for feil i konkurranse om brøytekontrakt

Ryeng Anlegg mener Storfjord kommune i Lyngen i Troms har brutt regelverket.

Ryeng Anlegg, lokalisert i Oteren i Lyngen, har klaget inn Storfjord kommune til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Klagen gjelder følgende momenter, etter Kofas beskrivelse:

  • Avlysning/totalforkastelse
  • Feil i/uklar kunngjøring
  • Frister
  • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Ifølge Kofas korte omtale i nemndas oversikt over innkomne klager dreier det seg mer spesifikt om følgende:

«Innklagede gjennomførte en anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester for perioden 2022-2026. Klager anfører at innklagede har begått vesentlige feil i konkurransen, som ikke kan rettes på annen måte enn ved å utlyse konkurransen på nytt. Klager viser blant annet til at det ikke er adgang til å bruke minimumsfrister, samt at det er oppgitt ulike tilbudsfrister i konkurransegrunnlaget. I tillegg har klager anført at det ikke er adgang til å stille krav om lærlinger som kvalifikasjonskrav i kontrakter som er over EØS-terskelverdi.»

Klagen er registrert innkommet hos Kofa 5. oktober i år.

Les også

Forsiden akkurat nå