De som vil ta seg fram på riksveg 41 for egen kraft, er henvist til kjørebanen. Nå skal det bli gang/sykkelveg her. Knut Haugsjå ligger godt an til å få kontrakten på anleggsarbeidet. (Foto: Google)
De som vil ta seg fram på riksveg 41 for egen kraft, er henvist til kjørebanen. Nå skal det bli gang/sykkelveg her. Knut Haugsjå ligger godt an til å få kontrakten på anleggsarbeidet. (Foto: Google)

Knut Haugsjå leder på hjemmebane

Knut Haugsjå fra Treungen i Telemark ligger godt an til å få et oppdrag på hjemmebane. Et anbud på 9,767 millioner kroner på 1,5 km gang/sykkelveg i hjemkommunen gir en ledelse på nesten ni prosent.

Nærmeste konkurrent er Steintransport fra Kragerø, som vil ha 10,635 mill. for jobben. Øvrige anbydere en AMT Anlegg fra Tinn i Telemark (12,606 mill.) og Mesta (13,263 mill.).

Det er en strekning på riksveg 41 som skal få gang/sykkelveg langs kjørebanen. Ytterpunktene er Lauvdalen i sør og Treungen i nord. Gang/sykkelvegen skal ligge på vestsiden av kjørebanen. Hele strekningen ligger i Nissedal kommune.

Langs hele traséen skal det etableres nytt veglysanlegg og nytt overvannsanlegg. Noen VA-ledninger skal også legges om. Det skal også riksveg 41 på en 200 meter lang strekning.

På to tredjedeler av strekningen er et randbebyggelse som entreprenøren må ta hensyn til.

Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi. Gang/sykkelvegen skal være klar til bruk sommeren neste år..

 

Forsiden akkurat nå