Fra fjellsidene rundt Nordneset faller det stein og snø flere ganger i året. Høsten 2017 blir E6 flyttet inn i fjellet. Kampen om kontrakten på tunneldrivingen er helt jevn. (Foto: Google)
Fra fjellsidene rundt Nordneset faller det stein og snø flere ganger i året. Høsten 2017 blir E6 flyttet inn i fjellet. Kampen om kontrakten på tunneldrivingen er helt jevn. (Foto: Google)

Knapp sveitsisk/islandsk ledelse i Troms

Mindre enn 2,5 promille skiller de to laveste anbudene på driving av en 5,8 km lang rassikingstunnel i Troms. Et arbeidsfellesskap mellom det sveitsiske firmaet Marti og det islandske ÍAV leder med et anbud på 536,535 millioner kroner.

Veidekke ligger på andreplass med 537,852 mill. Ytterligere fem entreprenører har gitt anbud, men alle ligger mye høyere enn de to laveste.

Leonhard Nilsen & Sønner er nr. tre med 589,9 mill., fulgt av det spanske firmaet OSSA (598,4 mill.), AF Gruppen (601,1 mill.), Implenia (606,6 mill.) og Lemminkäinen (614,8 mill.).

Tunnelen skal ligge i Kåfjord kommune. Den får profil T 9,5. I tillegg til driving og sikring av tunnelen omfatter entreprisen anlegg av 782 meter tilstøtende veger og støp av to portaler med en samlet lengde på 65 meter. En 100 meter lang betongplatebru inngår i de tilstøtende vegene.

Som vanlig settes elektroarbeidet ut på egen entreprise.

470 000 kbm skal tas ut fra tunnelen. Noe av massen blir brukt til å legge om E6 på vestsiden av tunnelen for å få den lengre vekk fra fjellsiden. I forbindelse med omleggingen skal det mudres 49 000 kbm løsmasser for at vegfyllingen skal ligge stabilt. Mudringen inngår i entreprisen.

Tunnelen tas i bruk høsten 2017. Da blir E6 ikke bare sikrere, men også 8 km kortere.

Alle utgifter i forbindelse med prosjektet blir dekket med statlige rassikringsmidler.

 

Forsiden akkurat nå