For bare 10 år var dette en del av hovedvegen mellom landets to største byer. Nå heter den fylkesveg 630. Den ligger i Lærdal kommune. Opedal Drift kan få ansvar for drift og vedlikehold av de neste fem årene. (Foto: Anders Haakonsen)
For bare 10 år var dette en del av hovedvegen mellom landets to største byer. Nå heter den fylkesveg 630. Den ligger i Lærdal kommune. Opedal Drift kan få ansvar for drift og vedlikehold av de neste fem årene. (Foto: Anders Haakonsen)

Knapp ledelse til Opedal Drift i Indre Sogn

Fem entreprenører vil ha ha ansvaret for vegene i Indre Sogn de neste fem årene. Opedal Drift har en knapp ledelse på Mesta. Det laveste anbudet er på 238,5 millioner kroner.

Mestas anbud er på 240,7 mill. De øvrige anbyderne er NCC (253,2 mill.), Lemminkäinen (255,3 mill.) og Veidekke (272,8 mill.).

Hvis kontrakten går til Opedal Drift, blir det ikke noe skifte av entreprenør. Det samme firmaet fikk kontrakten forrige gang dette oppdraget ble utlyst, men den gangen het det E. Opedal & Sønner. Navneendringen skjedde 1. januar i år.

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av riksvegene i kommunene Aurland, Lærdal og Årdal. Alle fylkesveger i Aurland er også med i kontrakten. I Lærdal og Årdal tar kommunene selv ansvar for noen av fylkesvegene.

Området Indre Sogn omfatter også vegstrekninger i tre kommuner i Sogn og Fjordanes nabofylker. Disse strekningene er E16 og fylkesveg 53 vest for Tyinkrysset i Vang kommune, riksveg 53 vest for Bjøberg i Hemsedal og fylkesveg 50 vest for Myrland i Hol. Vang ligger i Oppland fylke, Hemsedal og Hol i Buskerud.

I området Indre Sogn er det 168,1 km riksveg, 190,1 km fylkesveg i Sogn og Fjordane, 13,3 km fylkesveg i Oppland, 26,5 km fylkesveg i Buskerud og 9,8 km gang/sykkelveg.

Kontrakten gjelder fra 1. september i år til 31. august 2019. Den kan forlenges med tre år hvis begge parter er enige om det. Hvis de ikke er enige, har Vegvesenet likevel opsjon på å et års forlengelse.

Forsiden akkurat nå