Dette er nordre portal til betongtunnelen. Sommeren 2018 skal den sørge for trygg ferdsel gjennom Romsdalen.
Dette er nordre portal til betongtunnelen. Sommeren 2018 skal den sørge for trygg ferdsel gjennom Romsdalen. (Bilde: Statens vegvesen)

Knapp ledelse til Mesta i Rauma

Mesta vil ha 160 millioner kroner for en jobb i Rauma kommune. Det holder til en knapp ledelse. Jobben gjelder et rassikringsprosjekt og en kontrollstasjon for tunge biler.

Busengdal Transport fra Stordal ligger på andreplass med et anbud på 162,7 mill.

Ytterligere fem entreprenører deltar i konkurransen: Opshaug Sandtak fra Stranda (173,2 mill.), AF Gruppen (178,4 mill.) Veidekke (179,9 mill.), Aurstad fra Ørsta (194,9 mil.) og Hæhre Entreprenør (205 mill.).

Rassikingsprosjektet skal gjennomføres på E136 i Romsdalen ca. 13 km fra Åndalsnes. Det omfatter en 240 meter lang betongtunnel støpt i løsmasser og en ca. 500 meter lang skredvoll.

E 136 skal oppgraderes og delvis legges om over en strekning på 1 700 meter. Det samme skal skjed med 1 550 meter sideveger og gangveger. Prosjektet omfatter også ombygging av to mindre bruer. Sommeren 2018 skal det være fullført.

Kontrollstasjonen skal erstatte en annen kontrollstasjon lengre ned i dalen. Det skal settes opp en vekt, en kontrollbygning med grav på 200 kvm og en kontorbygning på 90 kvm. Asfaltert flate blir 6 200 kvm.

Kontrollstasjonen skal være klart til bruk høsten neste år.

Forsiden akkurat nå