Slik ser det ut i Maurnes i dag. Til tross for randbegyggelsen er tilbudet til myke trafikanter håpløst dårlig. De som vil rette på det, må gi anbud innen 5.august.
Slik ser det ut i Maurnes i dag. Til tross for randbegyggelsen er tilbudet til myke trafikanter håpløst dårlig. De som vil rette på det, må gi anbud innen 5.august. (Bilde: Google)

Klart for utbedring av fv 82 i Vesterålen

Som mange veger i utkant-Norge har fv 82 i Vesterålen behov for utbedring. Mellom Sortland og Risøyhamn er vegen i dårlig forfatning. Nå skal den oppgraderes for en halv milliard kroner. Anbudsfristen for den første entreprisen går ut 5. august.

Vegen preges av smal kjørebane. Midtlinje savnes på hele strekningen Sortland-Risøyhamn. Dessuten er den i dårlig forfatning, stikkrennene er slitt, og det er mye telehiv. Tilbudet til myke trafikanter er bedrøvelig. Bare nærmest Sortland er det avsatt plass til dem.

Utbedringen er planlagt i fem etapper. Den første som skal tas går under betegnelsen delstrekning B. Den er 4,6 km lang og går mellom Holmen og Maurnes i Sortland kommune.

Ny bredde på kjørebanen blir 6,5 meter. Hele strekningen får gang/sykkelveg. Selv om det er tett randbebyggelse på en del av strekningen, er myke trafikanter henvist til vegkanten i dag.

I august 2018 får de det mye bedre. Da blir den første delstrekningen fullført.

Den som får kontrakten skal sprenge 18 000 kbm, skifte ut 54 stikkrenner, montere 1 800 meter rekkverk og sette opp 99 gatelys.

Til tross for alle bygningene tett ved vegen, må ingen bolighus rives for å gi plass til gang/sykkelvegen. Bare to fjøs og to garasjer må vike plass.

Prosjekteringen av utbedringen av fylkesveg 82 har Statens vegvesen utført selv.

Forsiden akkurat nå