Rivingsarbeidene av den gamle Varoddbrua vil vare omtrent fem måneder.
Rivingsarbeidene av den gamle Varoddbrua vil vare omtrent fem måneder. (Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS)

Klart for riving av gamle Varoddbrua. Slik går Vegvesenet fram i det krevende oppdraget

Så synger hengebrua fra 1956  på absolutt siste verset. Fem måneder vil rivejobben ta, som starter 8. juni.

Statens vegvesen har engasjert entreprenør PNC Norge til å rive brua. Det blir et krevende oppdrag. Den gamle brua står tett inntil den nye firefeltsbrua, hvor den østgående E18-trafikken skal settes på i forkant av rivingen.

Brua er en stor konstruksjon. Det er gjort omfattende risikovurderinger, slik at rivearbeidene blir gjennomført på en trygg måte. Det er likevel ikke til å unngå at arbeidene vil påvirke omgivelsene i en eller annen grad, sier Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også

Slik skal det gjøres 

Her er fremgangsmåte som skal følges, hvor hovedprinsippet er at hengebrua rives i motsatt rekkefølge av hvordan den ble bygget:

  1. Først fjernes lysstolper, fuger, rekkverk, skilt og asfalt.
  2. Deretter fjernes betongdekket seksjonsvis. En etter en løftes seksjonene opp på en slede som monteres på brua, og så trekkes sleden til nærmeste landside. Seksjonene fjernes i samme rekkefølge som de ble støpt for å sikre at brua hele tiden er stabil under rivningen.
  3. Så fjernes stålkonstruksjonen under kjørebanen i hovedspennet og det lille hengespennet. Disse fjernes ved at de fires ned til lekter på sjøen og fraktes bort. Hengestengene på kablene fjernes deretter.
  4. Det 70,8 meter høye tårnet på Sømsiden er fastholdt av kjørebanen inn til land som står på søyler, mens det 56,6 meter høye tårnet på Varodden-siden må nå stives av med støtter ned på skjæret ved siden av. Deretter fjernes en og en kabel ved at de kappes i hver ende og vinsjes til land. Det er totalt 24 kabler fordelt på 12 på hver side.
  5. Så fjernes de mindre søylene på Varodden med maskiner, mens det store tårnet på Varodden-siden kappes og løftes bort i fire omganger av kranskipet Uglen.
  6. Halve tårnet på Sømsiden kappes deretter og løftes bort i 2 omganger av kranskipet. Resten av tårnet og de andre søylene på Sømsiden, fjernes med maskiner.
  7. Til slutt fjernes landkarene og forankringene til kablene.
Les også

Berører både bil- og båttrafikken

Seilingsleden under Varoddbrua vil stort sett være åpen med noen innsnevringer, men i en periode (august/september) må seilingsleden stenges helt i inntil tre timer av gangen når de 24 kablene skal fjernes, en etter en. 

Avkjøringen fra østgående E18 og ned til Søm stenges ved oppstart av rivearbeidene, og skal etter planen åpne igjen i løpet av august.

Vegvesenet melder at østgående E18-trafikk kan bli stanset i inntil fem minutter mellom klokken 9 og 14. På nattestid kan det også bli aktuelt med reduksjon til et kjørefelt i hver retning på E18. Gang- og sykkelvei langs E18 vil være åpen i hele riveperioden.

Torsvikveien kan bli stengt under hengebrua i inntil en måned og alternativ rute vil i så fall bli skiltet. Sømsveien med tilhørende gang- og sykkelvei kan bli stengt under hengebrua i inntil tre uker og alternativ rute vil også her i så fall bli skiltet. Stengninger vil bli varslet på forhånd.

Rivearbeidene vil hovedsakelig bli utført på dagtid. 

Les også

Forsiden akkurat nå