NYHETER

Klart for oppgradering av Steinfjelltunnelen

Oppgraderingen av norske tunneler fortsetter. Nå står Steinfjelltunnelen i Nord-Trøndelag for tur. Vegvesenet vil gå mye lenger enn EU forlanger. De som er interessert i oppdraget, må gi anbud innen 29. april.

Dette er østre ende av Steinfjelltunnelen. Kuldeporten på bildet holder temperaturen i tunnelen oppe på kalde dager med mye gjennomtrekk. Den blir beholdt. (Foto: Google)
Dette er østre ende av Steinfjelltunnelen. Kuldeporten på bildet holder temperaturen i tunnelen oppe på kalde dager med mye gjennomtrekk. Den blir beholdt. (Foto: Google)
11. mars 2015 - 08:27

Steinfjelltunnelen er 2 114 meter lang. Den inngår i fylkesveg 773 i Namsskogan kommune.

Årsdøgntrafikken er mindre enn 250, så behovet for sikkerhetsutstyr er begrenset, men tunnelen ble tatt i bruk tidlig på 70-tallet og trenger oppgradering helt uavhengig av krav fra EU. På grunn av den beskjedne trafikken er bredden også beskjeden, men likevel stor nok til at to biler kan passere hverandre - såvidt.

Dette har ført til farlige situasjoner, ikke minst når en av de to bilene som møtes er en høy lastebil. Midt i tunnelen er frihøyden en halv meter høyere enn på sidene. For noen år siden inntraff en ulykke som kunne blitt fatal da en lastebil som hadde kjørt midt i tunnelen, svingte til siden for å unngå å treffe en annen bil. Tilhengeren traff taket og veltet over panseret på den møtende bilen.

 

T5,5

Nå blir Steinfjelltunnelen bygd om til en en-felts tunnel som skal klassifiseres som T5,5. Tunnelmarkeringsskiltene som står på hver side av kjørebanen i dag, skal erstattes av et stålrekkverk på den ene siden og et betongrekkverk på den andre.

For at bilene skal kunne passere hverandre, skal det sprenges fem nye møteplasser. Det skal også bygges to nye tekniske rom med fordeling- og styretavler. For å gi plass til møteplassene og de tekniske rommene må det sprenges 5 600 kbm. I forbindelse med sprengingen skal det settes ca. 1 500 bolter.

Tunnelen skal også sikres mot vann og frost. Nå er det bare vann- og frostsikring i deler av den. Oppdraget som er utlyst omfatter montasje av ca. 16 000 kvm PE-skum, som skal dekkes med ca. 850 kbm sprøytebetong.

 

Kronglete omkjøringsveg

Oppdraget omfatter også demontering av alle elektroinstallasjoner og montering av nye. I den forbindelsen skal det monteres nødstasjoner og nødstrøm. Det finnes ikke i dag.

Oppgraderingen av Steinfjelltunnelen er prosjektert av Norconsult. Innen 10. desember må den være fullført.

I anleggstiden må trafikantene i stor grad basere seg på omkjøringsveger. - Det går en gammel veg utenom tunnelen som er smal, svingete og bratt, sier byggeleder Dag Ivar Borg i Statens vegevesen. - Den kan brukes som omkjøringsveg fram til 1. oktober. Fra da av skal tunnelen være åpen to timer om morgenen og to timer om ettermiddagen. Det går også an å bruke fylkesveg 363 og 764 om Skorovatn som omkjøringsveg, men for noen blir det en veldig lang omveg, sier Borg.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.