Masfjordtunnelen ble åpnet i desember 1995. Siden har kravene til tunnelutrusnig blitt betydelig skjerpet. De som vil oppgradere tunnelen, må gi anbud innen 2. juni.
Masfjordtunnelen ble åpnet i desember 1995. Siden har kravene til tunnelutrusnig blitt betydelig skjerpet. De som vil oppgradere tunnelen, må gi anbud innen 2. juni. (Bilde: Google)

Klart for oppgradering av Masfjordtunnelen

Den 4 110 meter lange Masfjordtunnelen i Nordhordland tilfredsstiller ikke kravene i tunnelforskriften. Entreprenører som vil rette på det, må finne ut hva de vil ha for jobben innen 2. juni.

Masfjordtunnelen inngår i E39. Den erstattet en svingete og veldig smal vegstrekning da den ble åpnet i desember 1995. Årsdøgntrafikken er nå ca. 2 000.

Nå skal den gjennom en omfattende oppgrdering. Den som får kontrakten skal blant annet levere og montere 61,6 km kabler, 47,5 km trekkerør, 4,2 km kablestige, 416 LED-armaturer, 164 LED-rømmingslys, 16 impulsventilatorer, 70 videokameraer, 3 hovedtavler og 3 nødstrømstavler.

I dag er det t teknisk bygg i dagen ved hver enda av tunnelen. Disse skal rives og erstattes av nye. Dessuten skal det etableres et nytt teknisk bygg inne i tunnelen. For å gi plass til det og til havarinisjer skal det sprenges og strosses 5 930 kbm. Det skal settes opp 1 500 sikringsbolter og påføres 8 500 kvm og 750 kbm sprøytebetong PE-skum.

Prosjekteringen av oppgraderingen er utført av Statens vegvesen i egenregi. Arbeidet vil ta ca. halvannet år. Sprengningen vil bli gjennomført først. Da kan tunnelen bli stengt noen timer om natten. Små biler kan da bruke den gamle vegen. Det kan også bli aktuelt å sende tungtrafikk på gamlevegen i kolonne.

På dagtid blir det kolonnekjøring gjennom tunnelen med ledebil når det er nedsatt hastighet på grunn av folk eller utstyr i tunnelen, det vil si det meste av anleggstiden.

Forsiden akkurat nå