Nåværende E6 mellom Langnesbukt og Storsandnes har de fleste feil en veg kan ha. Den er smal, har dårlig geometri, bæreevnen er svak, og det randbebyggelse som fører til fartsbegrensninger. På vestsiden av neset er det rasfare. Denne delen av gamle E6 blir stengt når tunnelen blir ferdig.
Nåværende E6 mellom Langnesbukt og Storsandnes har de fleste feil en veg kan ha. Den er smal, har dårlig geometri, bæreevnen er svak, og det randbebyggelse som fører til fartsbegrensninger. På vestsiden av neset er det rasfare. Denne delen av gamle E6 blir stengt når tunnelen blir ferdig. (Bilde: Statens vegvesen)

Klart for elektro i Áilegastunnelen


Elektroinstallasjonene i Áilegastunnelen i Finnmark er sendt ut på anbud. Oppdraget omfatter også arbeid på tilstøtende veger. Anbudsfrist er 28. november.

Áilegastunnelen inngår i E6 i Alta. Den er 3 405 meter lang og har profil T 9,5. De tilstøtende vegene har en samlet lengde på 1 215 meter.

Leonhard Nilsen & Sønner har hovedkontrakten. Gjennomslag i tunnelen fant sted 20. april i år. Anleggsarbeidet går nå mot slutten og skal stort sett være avsluttet når elektroinstallasjonene begynner.

Elektroentreprisen omfatter blant annet belysning i tunnelen og begge dagsonene, ventilasjon, sikkerhetsutrustning, fordelingstavler, SRO-anlegg, nødstrømanlegg, nødnett og installasjoner i fem tekniske bygg.

Innen 8. oktober neste år må jobben være gjort.

Áilegas er det samiske ordet for hellig. Tunnelen går under Áilegascohkka, som betyr hellig fjell. Den inngår i parsellen Langnesbukt-Storsandnes som er en av seks parseller på ny E6 gjennom Alta kommune.

De seks parsellene har en samlet lengde på 48,8 km. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,84 milliarder kroner.

Langnesbukt-Storsandnes er den siste parsellen som blir utbedret. Når den er klar til bruk, blir en rasfarlig og dårlig strekning fjernet fra europavegnettet, og E6 blir 4,2 km kortere.

Forsiden akkurat nå