Rambøll har prosjektert de fire bruene mellom Grytøya og Sandsøya. 25. oktober er datoen å merke seg for dem som vil bygge dem.
Rambøll har prosjektert de fire bruene mellom Grytøya og Sandsøya. 25. oktober er datoen å merke seg for dem som vil bygge dem. (Bilde: Statens vegvesen)

Klart for bruer til Sandsøya

Nå er det klart for andre entreprise i Bjarkøyforbindelsen. Innen 25. oktober vil Vegvesenet ha pris på fire stålbruer. Den lengste blir 305 meter lang.

Bjarkøyforbindelsen skal erstatte fergesambandet mellom Grøyøy, Bjarkøya og Sandsøya. Alle øyene ligger i Harstad kommune. Fra Grytøya er det fergeforbindelse til Hinnøya og fastlandet.

De fire bruene skal knytte Sandsøya til Grytøya. En undersjøisk tunnel skal knytte Bjarkøya til Grytøya. Driving av tunnelen inngår i den første entreprisen.

Den lengste brua blir en stålkassebru med tre spenn. De tre andre bruene blir stålbjelkebruer. To av dem blir 66 meter lange, den tredje blir 44 meter. Alle disse består av to spenn.

1 600 tonn stål

1 600 tonn stålkonstruksjoner vil gå med til brubyggingen. Til betongkonstruksjoner og pæler vil det gå med 6 200 kbm betong og 850 tonn armering.

Det skal settes 860 meter stålrørspæler med 1 200 mm diameter, 475 meter med 900 mm diameter, og 970 meter ståkjernepæler med 220 mm diameter.

Mellom bruene blir det fyllinger. LNS som har tunnelentreprisen, bygger det meste av fyllingene med sprengstein fra tunnelen, men bruentreprenøren skal legge ut ca. 16 000 kbm.

Store innlekkasjer

I følge den opprinnelige framdriftsplanen skulle utlysningen av brubyggingen skjedd tidligere. Årsaken til utsettelsen finnes inne i den undersjøiske tunnelen. Store innlekkasjer har forsinket framdriften. Dermed har også utleggingen av sprengstein blitt forsinket.

Å hente sprengstein fra andre steder har ikke vært aktuelt. - Det har ingen hensikt å fullføre bruene før tunnelen blir ferdig, sier byggeleder for Bjarkøyforbindelsen, Torgeir Bøe.

Håp om bedring  

Problemene med vann i tunnelen er foreløpig over.

- Vi er gjennom sonen med innlekkasje, og framdriften er bra. Det gjenstår en svakhetssone som vi må gjennom, men vi håper og tror at vi ikke får de samme problemene der, sier Torgeir Bøe.

Hvis det går som Bøe håper, blir Bjarkøyforbindelsen åpnet om to år.

Forsiden akkurat nå